Verpleegkundig team Wijkverpleging
Verpleegkundig team Wijkverpleging

Verpleegkundig team Wijkverpleging

Wijkverpleging: bouw aan je toekomst

Laag complexe zorg, weinig diversiteit én heel veel korte diensten. Een beeld van de traditionele thuiszorg die bij velen als waarheid wordt gezien. De praktijk is echter heel anders. De zorgvraag van onze klanten in de wijk is heel divers en wordt steeds complexer. Care- en case-complexe casuïstiek zijn van alle dag.

In de regio Zutphen starten wij in november 2019 met een nieuw team wijkverpleging: het Verpleegkundig team Wijkverpleging. Het team bestaat uit een wijkverpleegkundige en een aantal verpleegkundigen in een mix van ervaren en onervaren zorgprofessionals. Het team richt zich op zorgtaken die aansluiten bij de gevolgde opleiding: inventariseren van zorgbehoefte, coördineren van de zorgverlening en uitvoeren van hoog complexe zorg met een combinatie van care-complex (verpleegtechnisch handelen) en case-complex (achtergrond/situatie). Sensire is zich daarvan bewust en is daarom in de regio Zutphen in november 2019 gestart met een nieuw team wijkverpleging. Het team bestaat uit een wijkverpleegkundige en een aantal verpleegkundigen in een mix van ervaren en onervaren zorgprofessionals.

Voor de wijkzorg, waaronder Sensire, blijkt het aantrekken en behouden van jonge recent afgestudeerde zorgprofessionals niet altijd even eenvoudig te zijn. Binnen de context van een krappe arbeidsmarkt met grote concurrentie en een teruglopend aantal jonge professionals binnen de zorgsector, specifiek voor de VVT, is deze uitdaging extra groot. En dat is jammer. Want werken in de wijk is uitdagend en geeft de kans om een sterke generalist te worden. Maar er zitten ook minder leuke aspecten aan de wijkzorg, denkende aan de gebroken en/of kortere diensten, waardoor je veel dagen moet werken om 32 uur per week te maken. Dat is minder aantrekkelijk. Daarnaast zien wij dat de zorg in de wijk niet altijd aansluit op de gevolgde opleiding, denkende aan het ontbreken van innovatie in de praktijk en/of complexiteit van de klantsituaties.

Wat is een aantrekkelijke werkomgeving volgens de zorgprofessional en hoe kunnen wij hen behouden?

De conclusie luidt dat jonge zorgprofessionals graag toekomstgerichte en vernieuwende zorg willen leveren met oog voor innovatie, complexe klantenzorg, passende begeleiding en werkomstandigheden en -omgeving. 
Deze 4 pijlers zijn containerbegrippen en moeten in de praktijk nog écht ingevuld gaan worden, maar het zijn wel dé uitgangspunten voor het team. Alles wat het team doet en gaat doen wordt langs de meetlat van deze vier pijlers gehouden om te beoordelen of het verzoek of de vraag past bij het team en de onderzoeksresultaten

Innovatie is vernieuwend denken en werken.
Middels projecten en experimenten gaan wij ontdekken hoe wij de zorg beter en efficiënter in kunnen zetten, zodat wij in de toekomst kwalitatief goede zorg kunnen blijven verlenen. Deze toekomst is meteen een mooi bruggetje naar steeds complexer wordende zorg in de wijk. We focussen ons niet perse op complexe technische handelingen, maar op complexe situaties en/of achtergronden. Denk bijvoorbeeld aan de mensen die tussen wal en schip raken, wie te goed zijn voor het ziekenhuis of opname maar wie een uitdaging vormt om thuis te blijven wonen. Maar ook op het coördineren en organiseren van de zorg met de focus op samenwerking tussen de wijkverpleegkundige en verpleegkundige in de wijk. Wij willen ontdekken waar de uitdaging ligt voor de verpleegkundige in de wijk in het organiseren en coördineren van zorg.

Complexe klantenzorg en passende begeleiding
Het team is nog lerend en daar hoort vallen en opstaan bij met ondersteuning van ervaren collega’s uit de zorg en uit andere disciplines binnen Sensire. Zij vertellen het team niet ‘hoe het moet’, maar helpen het team hoe vrijheid en verantwoordelijkheid hand in hand samen kunnen gaan. Beginnende zorgprofessionals blijken behoefte te hebben aan iemand om mee te sparren en op terug te kunnen vallen. Door ervaren zorgprofessionals met affiniteit voor begeleiden hiervoor in te zetten, hopen wij op een mooie mix waarbij leren van elkaar centraal staat. Daarnaast kan het best een uitdaging zijn om het teamgevoel te behouden bij een functie waarbij je alleen in de wijk werkt en je collega’s voornamelijk telefonisch spreekt. We willen graag ontdekken wat er nodig is om het teamgevoel te vergroten zonder afbreuk te doen aan de zelfstandigheid van de verpleegkundigen. 

Werkomstandigheden en -omgeving
Uit het onderzoek is gebleken dat jonge zorgprofessionals de wijk sneller links laten liggen doordat je vaak veel diensten en/of gebroken diensten moet draaien om aan je contracturen te komen. Werk neemt een belangrijke plaats in, maar de balans werk-privé moet wel goed blijven. Daarom gaan we werken met 8-uursdiensten die qua inhoud werkbaar en uitdagend zijn. Het rooster wordt samen gemaakt en met een vier wekelijkse cyclus, zo kan er zo goed mogelijk rekening gehouden worden met elkaars wensen.

Er zijn nog zoveel meer plannen…

De komende tijd zullen we ervaren hoe het gaat en ook waar we tegenaan lopen. Wij hopen natuurlijk dat we ook andere teams kunnen inspireren en ze hiermee aan de slag kunnen. En dat we als Sensire met deze manier van kijken naar de wijkverpleging op een positieve manier bij kunnen dragen aan het verbeteren van het imago van het werken in de wijk.

Ben jij ook die zorgprofessional met ‘ondernemers DNA’ die graag onderdeel wil zijn van dit team wijkverpleging? Op onze website vind je altijd de meest actuele vacatures. Staat net deze ene vacature als verpleegkundige er niet bij? Schroom dan niet en neem contact met ons op of stuur een open sollicitatie, dan kijken we samen naar de plek die het beste aansluit bij jouw wensen. 

Bekijk onze vacatures

Bel, mail of chat direct met een recruiter

Als grootste zorgorganisatie in de Achterhoek en de Liemers biedt Sensire dag en nacht verzorging, verpleging en gespecialiseerde zorg.

Kirsten Raterink

Recruiter

Heidi Wijgman - Schuurman

Recruiter