Regieverpleegkundige Ouderenzorg
Regieverpleegkundige Ouderenzorg

Regieverpleegkundige Ouderenzorg

Onze senior teamverpleegkundige is samen met het team verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg voor een cluster in een intramurale setting. Dat is meestal één locatie met meerdere teams. 

In 2023 hebben de Coördinerend Cluster Verpleegkundigen (CCV) met elkaar gewerkt aan de ontwikkeling en invulling van Meesterschap binnen Wonen met Zorg. Dit is de kwaliteitsstandaard voor iedere CCV binnen Sensire. De essentie hiervan is dat zij weer eigenaar zijn van hun eigen professionele proces. De stappen die in 2023 zijn gezet hebben geleid tot een naamswijziging van de functietitel van senior teamverpleegkundige naar regieverpleegkundige ouderenzorg.

Over de functie Regieverpleegkundige ouderenzorg bij Sensire

Het tonen van meesterschap is een leerproces. De groep CCV’ers hebben in 2023 de ruimte én de verantwoordelijkheid gekregen om zich hierin te bekwamen. Daarom is een inwerk- en ontwikkelprogramma samengesteld. Juist door met elkaar te werken aan de inhoud, hebben de collega's de inhoud goed eigen kunnen maken en is de conclusie getrokken dat de naam "Coördinerend Cluster Verpleegkundige” niet goed genoeg aansluit bij de inhoud van het werk. De functie is een meer regisserende rol op de inhoud, daarom is per 1 november 2023 de functietitel gewijzigd naar Regie Verpleegkundige Ouderenzorg. En nog veel belangrijker: in november is de “Richtlijn verpleegkundig meesterschap regieverpleegkundigen ouderenzorg” definitief vastgesteld. Dat betekent dat medio december 2023 ook alle regieverpleegkundigen het statuut, waar deze richtlijn onlosmakelijk aan verbonden is, hebben ondertekend.

De inhoud van de functie

Eigenaarschap betekent niet dat de regieverpleegkundige (RVO) alles alleen doet of moet doen. Vele personen zijn betrokken bij het professionele proces. De bewoner, het netwerk en de collega’s uit het team om er een paar te noemen. Binnen het team heeft de coördinerend verpleegkundige een belangrijke rol om processen goed te borgen, vanuit een nauwe samenwerking blijft het eigenaarschap bij de RVO. Als een spin in het web zorgt hij of zij ervoor dat de gemaakte afspraken worden georganiseerd, de onderlinge afstemming goed verloopt en monitort en bewaakt dat de afspraken ook op de juiste wijze worden nagekomen. Het herkrijgen van het eigenaarschap maakt de RVO verantwoordelijk voor de uitkomsten van hun handelen.

Platform en domeinen

Om de RVO’s in staat te stellen meesterschap te tonen en te bewaken dat zij dit ook doen, wordt ook binnen Wonen met Zorg een platform opgericht met vertegenwoordiging vanuit domeinen. Dat zorgt voor sterke binding tussen Platform en domeinen en voor wisselwerking tussen platformleden, domeinhouders en RVO’s.