Data en infrastructuur
Data en infrastructuur

Data en infrastructuur

Sensire laat op één centrale plek informatie vanuit verschillende bronsystemen bij elkaar komen. Dit is een hele belangrijke voorwaarde om de medewerkers van Sensire in staat te kunnen stellen om meesterschap te kunnen tonen. 

Maar wat betekent dit dan in de praktijk? We nemen je mee waarom een duurzame informatiehuishouding van groot belang is voor alle medewerkers van Sensire en welk effect dit heeft op het dagelijkse werk. We laten zien hoe we kijken naar de uitdagingen van vandaag en morgen, en hoe we samenwerken aan innovatieve oplossingen. Voor Sensire, maar die ook als voorbeeld dienen voor de gehele zorgsector. 

Het belang van één centraal punt

We merken dat er steeds meer informatie in verschillende systemen terechtkomt. Daarom creëren we één centraal punt, het Sensire informatie hart, waar al die informatie samenkomt, die vervolgens op verschillende manieren gebruikt kan worden:

  • Het terugdringen van de administratieve last door informatie slechts één keer te registreren en meerdere keren te gebruiken. Het wordt mogelijk om informatie van het ene systeem naar het andere over te dragen en gegevens met elkaar te vergelijken. Dat scheelt enorm veel tijd;
  • Zorgprofessionals ondersteunen door adviezen te genereren op het gebied van triage, anamnese en zorgplanning voordat ze een klant in zorg nemen;
  • Experimenteren met kunstmatige intelligentie om informatie samen te vatten en te interpreteren voor cliëntendossiers, zodat professionals in één oogopslag kunnen zien hoe de situatie er voor staat;
  • Om de zorgmarkt flexibeler te maken door vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten met een oplossing die zich richt op een betere match tussen professional en klant en flexibele roostering.

Ook wordt samenwerking met andere organisaties steeds belangrijker. De grote uitdaging is om al die informatie uit al die systemen samen te brengen en juist die informatie er uit te halen en aan te bieden die nuttig en behulpzaam is voor de medewerkers. Zo onderzoekt het architectuurboard hoe informatie binnen Sensire gecombineerd kan worden met informatie van onze samenwerkingspartners in de regio. Het doel is om dubbel werk te voorkomen en slimme inzichten te creëren die zorgprofessionals weer kunnen gebruiken.

Niet alle projecten leiden altijd tot succesvolle resultaten. Soms leren we juist wat niet werkt, en dat is ook heel waardevol. Het leren helpt Sensire om voorop te blijven lopen in de zorgontwikkeling.

De verantwoordelijkheid van ons allemaal

We werken al anderhalf jaar aan 'het Sensire informatie hart', en nu is het tijd om te bepalen welke nieuwe inzichten er nodig zijn en welke keuzes er gemaakt moeten worden wat betreft gegevensregistratie en -kwaliteit. Daarom is er een databoard - een overleg met vertegenwoordiging van verschillende disciplines uit het zorg- en het organisatiedomein - opgezet dat deze informatie-inzichten prioriteert, invult en beheert.

Om de stap naar (meer) informatiegestuurd werken te kunnen zetten, vraagt wat van ons allemaal. Het belang van het vastleggen van informatie op een eenduidige manier neemt toe, en ook de vraag: wat leg je wel vast en wat niet (meer)? is van steeds groter belang. Ook moeten we nadenken over informatie die we echt nodig hebben om informatiegestuurd te kunnen werken. Eigenlijk is iedereen dus betrokken om meer informatiegestuurd te kunnen gaan werken. De architectuurboard zorgt ervoor dat de data overzichtelijk en begrijpelijk beschikbaar gesteld worden. De medewerkers van Sensire hebben grote invloed op de kwaliteit van de inzichten die we op kunnen doen. Deze zijn immers zo goed als de data die we vastleggen.

Naast het opstarten van nieuwe initiatieven, zorgt de architectuurboard er ook voor dat onze huidige manier van werken goed blijft functioneren. Dat betekent dat we bestaande oplossingen soms ook heroverwegen of uitfaseren. In het najaar zullen we meer details delen hierover en ook waarvoor het Sensire informatie hart bruikbaar is.

Wie of wat is het architectuurboard?

Het architectuurboard is een groep collega’s die vanuit verschillende vakgebieden en disciplines op een gelijkwaardige manier samenwerken aan het vullen en laten functioneren van het Sensire informatie hart.

Een duurzame informatiehuishouding en het daarbij behorende applicatielandschap worden beheerd en verbeteringen geïnitieerd door de leden van het architectuurboard. Zij hebben als doel toe te werken naar een betere manier van omgaan met informatie en de systemen die we gebruiken. Ze zorgen ervoor dat de architectuur van Sensire goed blijft functioneren en herzien ook bestaande oplossingen en applicaties indien nodig.

Hierbij wordt rekening gehouden met wat er speelt in de markt en natuurlijk met wet- en regelgeving. De architectuurboard heeft dan ook als doel een solide basis te creëren voor een duurzame informatiehuishouding en een applicatie-landschap dat aansluit op de toekomst van Sensire. We starten ook initiatieven om nieuwe ontwikkelingen uit te proberen. Alles om de medewerkers en klanten van Sensire in staat te stellen het goede te kunnen doen in de uitoefening van hun werk, met behulp van of ondersteund door data en applicaties.