Revalidatie en herstel
Revalidatie en herstel

Revalidatie en herstel

Leven zoals u wilt is de belofte die wij doen aan onze klanten. Om deze belofte waar te kunnen maken ondersteunen wij onze klanten in hun eigen vertrouwde omgeving als dat kan en nodig is. Als dat (tijdelijk) niet meer gaat omdat iemand na een ziekenhuisopname moet revalideren, dan is dat ook mogelijk bij ons.

Er kunnen verschillende gespecialiseerde diensten als ondersteuning ingezet worden, bij de mensen thuis of (tijdelijk) bij Sensire.  Artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten en verpleegkundigen met expertise op het gebied van bijvoorbeeld hartfalen, dementie, diabetes of oncologie zijn voorbeelden van collega’s die werkzaam zijn vanuit de revalidatie-afdelingen, vakgroepen en als behandelaar.

Bij Sensire kunnen revalidanten terecht voor revalidatie na een ziekenhuisopname en voor paramedische behandelingen bij lichamelijke en mentale problemen. Er zijn tal van faciliteiten. Daarbij kijk je samen met de revalidant niet alleen naar wat er medisch mogelijk is, maar ook naar wat voor hem of haar gewenst en draaglijk is. 

Behandel- en Revalidatiecentrum

De Lunette in Zutphen en Den Ooiman in Doetinchem beschikken over een Behandel- en Revalidatiecentrum. De revalidant kan er revalideren na een behandeling in het ziekenhuis als thuis niet geschikt is of als de klachten te ernstig zijn. Er zijn allerlei therapieën, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en psychosociale begeleiding. Er zijn grote oefenruimtes en De Lunette heeft zelfs een verwarmd therapeutisch zwembad. 

Werken aan herstel

Met een multidisciplinair team van behandelaars, specialisten ouderen geneeskunde en andere gespecialiseerd verpleegkundigen ga je  aan de slag met een trainingsprogramma volledig afgestemd op de revalidant. In hun eigen tempo leer je ze opnieuw vaardigheden aan, zoals lopen of praten. In de praktijk komt dat vooral neer op: veel oefenen door de revalidant en een meer coachende rol voor jou als professional. Begeleiden met de handen op de rug noemen we dat ook wel.
Alles wat je doet is erop gericht om te zorgen dat de revalidant weer zo goed en zelfstandig mogelijk het leven kan leiden.

Verschillende soorten revalidatie

Bij Sensire bieden we drie verschillende soorten revalidatie aan. Afhankelijk van de functie die je hebt, kom je met één of meerdere vormen van revalidatie in aanraking.

  • Klinische revalidatie
    Bij klinische revalidatie verblijft de revalidant een tijdje op onze revalidatieafdeling met als doel om te werken aan zelfredzaamheid. Je  houdt rekening met de beperkingen, maar stimuleert vooral de mogelijkheden zodat de revalidant zich thuis kan redden. De ervaring leert dat mensen hiervoor gemiddeld drie tot zes weken bij Sensire verblijven.
  • Ambulante revalidatie
    Na de klinische revalidatie, bestaat er de mogelijkheid om thuis verder te revalideren met de therapeuten van het behandelcentrum. De specialist ouderengeneeskunde bekijkt samen met de andere leden van het multidisciplinaire team of de revalidant hiervoor in aanmerking komt.
  • COPD-revalidatie
    Naast de reguliere revalidatie heeft De Lunette ook een revalidatieprogramma gericht op COPD. Dit programma is ontwikkeld met onder andere longartsen en longverpleegkundigen en is bedoeld om goed met de ziekte te leren omgaan, bijvoorbeeld in de manier waarop energie besteed wordt. Het programma duurt drie weken, waarvan de revalidant de eerste vijf dagen op de afdeling verblijft. Daarna gaat de behandeling door op onze polikliniek.

Hoogcomplexe ondersteuning in een persoonlijke setting

Je werkt in verschillende omgevingen, zowel bij mensen thuis als in woonzorglocaties. Jij kan het verschil maken in het leven van jouw klanten. Dankzij jouw ondersteuning, tips en adviezen kunnen mensen (langer) thuis blijven wonen, zijn ziekenhuisbezoeken minder vaak nodig en kunnen klanten eerder naar huis na een operatie.

Thuis of in de woonzorglocatie gaat de ondersteuning gewoon verder. Je helpt de bewoners en klanten om te gaan met de problemen die de klanten in hun dagelijkse leven ervaren. Je geeft ze praktische handvatten en tips over bijvoorbeeld het gebruik van hulpmiddelen, beweging- en conditieonderhoud en technieken om zo min mogelijk last te hebben van ongemakken.

Collega’s ondersteunen elkaar

Met jouw specialistische kennis heb je ook een actieve rol richting jouw Sensire collega’s, zowel in de wijk als in onze woonzorglocaties. Met elkaar beoordelen en overleggen jullie welke ondersteuning noodzakelijk is. Jullie streven samen naar een soepele overgang tussen de intra- en extramurale zorg. Je hebt hele korte lijnen met de 2e lijn en bevordert daarmee een optimale kwaliteit van de zorgverlening. Op klantniveau werk je intensief samen met de zorgverleners en (para)medici van Sensire én van andere organisaties.

In de praktijk betekent dit dat je soms samen met de eerste lijn de klant bezoekt, maar het komt ook veelvuldig voor dat de eerste lijn jouw hulp inschakelt om te overleggen over een specifiek ziektebeeld. Vragen als “Is dit het juiste behandelplan?” en “Ik twijfel of de gewenste voortgang zichtbaar is, wil je even met mij meekijken?” worden aan jou voorgelegd. Vanuit jouw kant informeer je actief bij jouw collega’s uit de eerste lijn naar de gezondheid van de klanten en of er aandachtspunten zijn (in positieve en negatieve zin) waar jij vanuit jouw specialisme rekening mee moet houden. 

Kwaliteit van zorg waarborgen

Eigen initiatief staat bij Sensire hoog in vaandel. Je krijgt alle ruimte om naar eigen inzicht met uiteenlopende vragen aan de slag te gaan. Hoe kan ik mijn klanten met innovatieve digitale middelen zelfstandiger maken? Werken de protocollen goed genoeg? Hoe kunnen we de samenwerking in de regio verbeteren? Zo draag jij bij aan een rijker en zinvoller leven van je klanten én sta je in voor de kwaliteit van zorg.

Bel, mail of chat direct met een recruiter

Als grootste zorgorganisatie in de Achterhoek en de Liemers biedt Sensire dag en nacht verzorging, verpleging en gespecialiseerde zorg.

Sanne Raaijmakers

Recruiter

Jolien Thomassen

Recruiter