Behandeling en revalidatie
Behandeling en revalidatie

Behandeling en revalidatie

Leven zoals u wilt is de belofte die wij doen aan onze klanten. Om deze belofte waar te kunnen maken ondersteunen wij onze klanten in hun eigen vertrouwde omgeving als dat kan en nodig is. Als dat (tijdelijk) niet meer gaat omdat iemand na een ziekenhuisopname moet revalideren, dan is dat ook mogelijk bij ons.

Een nieuwe start

Wie revalideert maakt een nieuwe start: met de gezondheid van de revalidant en de wereld om hem/haar heen. Het is voor hen als op reis gaan: ontdekken wat weer kan, nieuwe behoeften in kaart brengen, meedoen op hun eigen manier. Als behandelaar van Sensire revalidatie geef je inhoud aan het reisplan. Wij weten dat een persoonlijk doel en inzicht in de route helpt om te groeien in veerkracht. Daarom ontdekken we samen het unieke verhaal van elke revalidant: hoe ziet het leven eruit zoals hij/ zij dat wilt leven?

Samen het verschil maken

Revalideren is een keerpunt in iemands leven, waar wij samen met de revalidant een groot verschil willen maken. We zijn geïnspireerd door de veerkracht van mensen en hun vermogen zich aan te passen aan een nieuwe werkelijkheid. Daarop richten we ook onze revalidatiedoelen: praktisch en vanuit de realistische behoefte van de revalidant. We zijn erbij, hoe de reis naar zelfstandigheid ook loopt: In de eigen vertrouwde omgeving waar het kan, in ziekenhuis of kliniek als het moet.

Er kunnen verschillende gespecialiseerde diensten als ondersteuning ingezet worden, thuis of (tijdelijk) bij Sensire. Artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten en verpleegkundigen met expertise op het gebied van bijvoorbeeld hartfalen, dementie, diabetes of oncologie zijn voorbeelden van collega’s die werkzaam zijn vanuit de revalidatie-afdelingen, vakgroepen en als behandelaar.

Behandel- en Revalidatiecentrum

De Lunette in Zutphen en Den Ooiman in Doetinchem beschikken over een Behandel- en Revalidatiecentrum. De revalidant kan er revalideren na een behandeling in het ziekenhuis als thuis niet geschikt is of als de klachten te ernstig zijn. Er zijn allerlei therapieën, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en psychosociale begeleiding. Er zijn grote oefenruimtes en De Lunette heeft zelfs een verwarmd therapeutisch zwembad. 

Iedereen kan meedoen

We zorgen er graag voor dat iedereen mee kan doen in de samenleving, ook als gezondheid minder vanzelfsprekend wordt. We stellen de revalidant in staat mee te doen, naar eigen wensen en behoeften. De weg er naartoe maken we samen, met de revalidant en zijn of haar naasten. Want naasten zijn de onmisbare schakel: ze geven energie en inspiratie om door te gaan, door wie ze zijn en wat ze doen. Samen met familie, vrienden en directe omgeving krijgt meedoen weer vorm en inhoud. Samen hebben wij een duidelijk doel voor ogen: dat elke revalidant weer regie krijgt op het bestaan en uiteindelijk de reis zo zelfstandig mogelijk voortzet.

Coachen naar (meer) zelfstandigheid

Zo coachen we revalidanten naar (meer) zelfstandigheid. Op een flexibel en professionele manier maken wij het verschil: soms actief, soms met de handen op de rug. Soms met beproefde methoden, soms met nieuwe therapie- en behandelvormen, technologie of innovatieve hulpmiddelen. Soms zichtbaar en in direct contact, soms op de achtergrond in de verbinding met andere professionals in de wijk en daarbuiten.

Benieuwd hoe? Bekijk de onze visiefilm hieronder. 

Verschillende soorten revalidatie

Bij Sensire bieden we drie verschillende soorten revalidatie aan. Afhankelijk van de functie die je hebt, kom je met één of meerdere vormen van revalidatie in aanraking.

  • Klinische revalidatie Bij klinische revalidatie verblijft de revalidant een tijdje op onze revalidatieafdeling met als doel om te werken aan zelfredzaamheid. Je houdt rekening met de beperkingen, maar stimuleert vooral de mogelijkheden zodat de revalidant zich thuis kan redden. De ervaring leert dat mensen hiervoor gemiddeld drie tot zes weken bij Sensire verblijven.
  • Ambulante revalidatie Na de klinische revalidatie, bestaat er de mogelijkheid om thuis verder te revalideren met de therapeuten van het behandelcentrum. De specialist ouderengeneeskunde bekijkt samen met de andere leden van het multidisciplinaire team of de revalidant hiervoor in aanmerking komt.
  • COPD-revalidatie Naast de reguliere revalidatie heeft De Lunette ook een revalidatieprogramma gericht op COPD. Dit programma is ontwikkeld met onder andere longartsen en longverpleegkundigen en is bedoeld om goed met de ziekte te leren omgaan, bijvoorbeeld in de manier waarop energie besteed wordt. Het programma duurt drie weken, waarvan de revalidant de eerste vijf dagen op de afdeling verblijft. Daarna gaat de behandeling door op onze polikliniek.

Collega’s ondersteunen elkaar

Met jouw specialistische kennis heb je ook een actieve rol richting jouw Sensire collega’s, zowel in de wijk als in onze woonzorglocaties. Met elkaar beoordelen en overleggen jullie welke ondersteuning noodzakelijk is. Jullie streven samen naar een soepele overgang tussen de intra- en extramurale zorg. Je hebt hele korte lijnen met de 2e lijn en bevordert daarmee een optimale kwaliteit van de zorgverlening. Op klantniveau werk je intensief samen met de zorgverleners en (para)medici van Sensire én van andere organisaties.

In de praktijk betekent dit dat je soms samen met de eerste lijn de klant bezoekt, maar het komt ook veelvuldig voor dat de eerste lijn jouw hulp inschakelt om te overleggen over een specifiek ziektebeeld. Vragen als “Is dit het juiste behandelplan?” en “Ik twijfel of de gewenste voortgang zichtbaar is, wil je even met mij meekijken?” worden aan jou voorgelegd. Vanuit jouw kant informeer je actief bij jouw collega’s uit de eerste lijn naar de gezondheid van de klanten en of er aandachtspunten zijn (in positieve en negatieve zin) waar jij vanuit jouw specialisme rekening mee moet houden. 

Kwaliteit van zorg waarborgen

Eigen initiatief staat bij Sensire hoog in vaandel. Je krijgt alle ruimte om naar eigen inzicht met uiteenlopende vragen aan de slag te gaan. Hoe kan ik mijn klanten met innovatieve digitale middelen zelfstandiger maken? Werken de protocollen goed genoeg? Hoe kunnen we de samenwerking in de regio verbeteren? Zo draag jij bij aan een rijker en zinvoller leven van je klanten én sta je in voor de kwaliteit van zorg.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Wij maken een nieuwe start mogelijk. In een land waarin zorg steeds meer afhankelijk wordt van preventie en begeleiding naar zelfstandigheid. Vanuit die maatschappelijke verantwoordelijkheid houden we onze waarden hoog: toegankelijk, communicatief, dynamisch. We gaan voor samenwerken, zijn zelfstandige aanjagers van vernieuwing, verbindende deskundigen en altijd op zoek naar oplossingen. We geloven in veerkracht van de revalidant én de onmisbare bijdrage van naasten, samenwerkende zorgprofessionals en een betrokken samenleving - want revalideren doe je samen.

Bel, mail of chat direct met een recruiter

Als grootste zorgorganisatie in de Achterhoek en de Liemers biedt Sensire dag en nacht verzorging, verpleging en gespecialiseerde zorg.

Kirsten Raterink

Recruiter