‘Specialist Ouderengeneeskunde cruciaal om zorgkloof het hoofd te bieden’
‘Specialist Ouderengeneeskunde cruciaal om zorgkloof het hoofd te bieden’

‘Specialist Ouderengeneeskunde cruciaal om zorgkloof het hoofd te bieden’

Met hetzelfde aantal professionals meer mensen van dienst zijn en de zorg aan kwetsbare ouderen meer en meer thuis aanbieden. Voor die taken ziet Sensire zich geplaatst. De organisatie zit vol ambitie. ‘Antwoorden vinden op de zorgkloof en de expertise van de ouderengeneeskunde bieden aan kwetsbare ouderen, waar zij zich ook bevinden. Dat is onze verantwoordelijkheid als grote zorgaanbieder in deze regio,’ zo verwoordt directeur Behandeling en Revalidatie Marleen van der Sijs het. ‘In de Achterhoek doen we dat al jaren samen met onze collega-instellingen. Concurrentie bestaat hier niet.’

Zelf kwam ze ruim twintig jaar geleden vanuit Utrecht naar het oosten en ze is blij dat pas geleden ook twee jonge specialisten ouderengeneeskunde de stap vanuit het westen maakten. ‘Geen slechte keuze. Mooie natuur, fijne woonomgeving, aardige mensen en grote steden als Arnhem en Enschede op een half uurtje rijden. De Achterhoek is helemaal niet ver,’ lacht ze. Marleen vindt ouderengeneeskunde een bijzonder mooi vak. ‘Wat ik van de professionals terughoor is dat vooral het samen met kwetsbare ouderen en hun naasten zoeken naar maatwerkondersteuning in de eindfase van het leven een boeiend onderdeel van het werk is.’

Heel wat te bieden

Volgens Marleen heeft haar organisatie startende specialisten ouderengeneeskunde heel wat te bieden. ‘Bij ons kun je je verder ontwikkelen. Sensire biedt een aantal gespecialiseerde diensten, bijvoorbeeld aan jonge mensen met dementie of voor mensen met de ziekte van Parkinson. Daarnaast zijn er ook afdelingen voor observatie en behandeling voor mensen met dementie en ernstig probleemgedrag. Ook verdere specialisatie tot kaderarts ondersteunen we graag. Sensire investeert daarnaast in digitalisering en de inzet van zorgtechnologie.

Je werkt in een vakgroep met meer dan twintig collega's in twee regioteams met specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, physician assistants en basisartsen. Opleiden is een belangrijk facet in de vakgroep; huisartsen, verpleegkundig specialisten en specialisten ouderengeneeskunde worden er opgeleid.

De regionale samenwerking is sterk ontwikkeld, ook met de ziekenhuizen. In Doetinchem en Zutphen hebben we in totaal 93 klinische revalidatieplaatsen. We bereiden nieuwbouw voor van een revalidatie-afdeling bij het ziekenhuis in Doetinchem, daar kan een nieuwe arts van begin af aan in meedenken. We werken intensief samen met Klimmendaal, die medisch-specialistische revalidatie biedt. Zorgtechnologie krijgt steeds meer een vaste plaats in het revalidatieplan van de revalidant.’

Anders werken. Niet harder.

Ambitieus is een woord dat past bij Sensire. Marleen: ‘We hebben een duidelijke visie over de wijze waarop we ons kunnen voorbereiden op een toekomst waarin we met dezelfde capaciteit meer mensen zorg kunnen blijven bieden. Medewerkergeluk staat daarbij op één. Anders werken is ons motto, niet harder. Samenwerken en inzet van digitalisering zijn daarin belangrijke routes.’ Ze vervolgt: ‘Ons actief voorbereiden op de toekomst – dát is waar Sensire iets wil betekenen.’

Specialist ouderengeneeskunde steeds belangrijker in eerste lijn

Samenwerken met de eerste lijn is voor medische professionals in de Achterhoek al meerdere jaren dagelijkse praktijk en wordt ondersteund door regionale samenwerkingsverbanden. Marleen vertelt dat de medische vakgroep samenwerkt in multidisciplinaire overleggen met circa twintig huisartspraktijken in de regio.

De regio ziet het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om goede zorg te blijven bieden, ook bij een toenemend aantal ouderen met een kwetsbaarheid. Marleen van der Sijs: ‘En het vak van de specialist ouderengeneeskunde is daarbij enorm belangrijk.’ 

Wat ik van de professionals terughoor is dat vooral het samen met kwetsbare ouderen en hun naasten zoeken naar maatwerkondersteuning in de eindfase van het leven een boeiend onderdeel van het werk is." 

Samenwerken leidend principe

Hét kernwoord binnen zowel vakgroep, organisatie als regio is ‘samenwerken’. ‘Binnen de medische vakgroep heeft ieder zijn eigen aandachtsgebied, zoals revalidatie of eerste lijn. Die taakverdeling wordt onderling gecoördineerd. Daarnaast werk je als specialist ouderengeneeskunde in de rol van supervisor samen met basisartsen, verpleegkundig specialisten en physician assistants. Het bestuur van de medische vakgroep wordt op dit moment door de vakgroep uitgewerkt.’

Sensire mag dan een grote, professionele organisatie zijn, de lijntjes zijn kort. ‘De artsen appen en bellen me regelmatig en ik hen. Zoals momenteel rond de ontwikkeling van hun vakgroepbestuur. Dan sparren we daarover. Of over de vraag hoe de medische vakgroep het best een weg kan vinden in een goede samenwerking met de wijkverpleegkundigen. Ons contact kan over van alles gaan.’

Marleen vervolgt: ‘Ook heeft de vakgroep een zelfstandige relatie met de Raad van Bestuur, dat spreekt vanzelf. En rechtstreeks toegang. De professionals hebben invloed op het medisch beleid: die verantwoordelijkheid ligt uitdrukkelijk bij henzelf. Het professionele domein is leidend binnen onze organisatie. Dáár ligt de verantwoordelijkheid voor kwaliteit en voor de inzet van mensen en middelen die daarvoor nodig zijn.’

In de regio werken de specialisten ouderengeneeskunde samen met hun collega’s van andere organisaties. ‘De avond-, nacht- en weekenddiensten doen zij bijvoorbeeld samen. Ze kennen elkaar.’

Waarom jonge artsen?

Waarom Marleen het liefst jonge specialisten ouderengeneeskunde zou verwelkomen in de Achterhoek? Waarom geen ervaren professionals? ‘Ik wil zeker geen collega-instellingen elders in de problemen werken en denk dat we net afgestudeerde specialisten ouderengeneeskunde een mooie kans kunnen bieden in een organisatie met veel mogelijkheden. Daarom geef ik de voorkeur aan een net afgestudeerde arts. Iemand die erover denkt zich ergens te gaan vestigen en daar een goede, uitdagende start wil maken. Aan iemand die nog “vrij” is zou ik willen vragen ook onze regio te overwegen. Bovendien is de Achterhoek een fijne regio om te wonen. Dat kan ik uit eigen ervaring beamen.’

Geschreven door: Marleen van der Sijs

Directeur Behandeling en Revalidatie