Wijkverpleegkundig Meesterschap: een nieuwe kijk op de wijk
Wijkverpleegkundig Meesterschap: een nieuwe kijk op de wijk

Wijkverpleegkundig Meesterschap: een nieuwe kijk op de wijk

Wie staat er aan het roer bij de zorg voor de klant? Vraag het een chirurg in het ziekenhuis, een vrijgevestigd psychiater of de huisarts om de hoek, en het antwoord is duidelijk: ‘Dat ben ik, als zorgprofessional’. Maar geeft de wijkverpleegkundige hetzelfde antwoord?

Voor veel zorgprofessionals is de zogenaamde professionele autonomie vanzelfsprekend, maar in de wijkverpleging leek het alsof er meerdere kapiteins op het schip te vinden zijn: managers, collega-zorgprofessionals met een andere discipline, of ‘het systeem’.

Toch werd al in 2015 wettelijk vastgelegd dat wijkverpleegkundigen verantwoordelijk kunnen zijn; een unieke positie. Bij Sensire wordt die verandering in de praktijk ook steeds meer zichtbaar, met het ontstaan van het Platform Wijkverpleging als resultaat. Zij richten zich op de verdere ontwikkeling van professioneel eigenaarschap en leiderschap, het Wijkverpleegkundig Meesterschap: het vermogen van wijkverpleegkundigen om verantwoordelijk te willen en kunnen zijn voor hun eigen proces van zorgverlening.

Spil in het leven van de klant

Een nieuwe kijk op het vak en nieuwe uitdagingen in de praktijk: dat vraagt om wijkverpleegkundigen die staan voor hun vak. “We willen als verpleegkundigen nog beter vastleggen wat we doen en wat ons denkproces is. Alleen op die manier wordt steeds beter zichtbaar wat het effect van zorg is op het leven van de klant en wat goede praktijken zijn.”

Zo krijgt de wijkverpleegkundige weer de rol die hem of haar toekomt: de spil in het leven van de klant om in het dagelijkse leven om te gaan met een medische aandoening of een risico daarop. Een volwaardige partner voor de huisarts, het aanspreekpunt in de keten en een deskundige begeleider voor de klant. Voor veel collega’s zijn het spannende tijden: professioneel eigenaarschap en leiderschap vraagt om verantwoordelijkheid en een nieuwe manier van denken en doen.

Het Professioneel Statuut

Het Professioneel Statuut is de basis, het fundament, van het Wijkverpleegkundig Meesterschap. Het maakt helder wie waar verantwoordelijk voor is en hoe dit leidt tot wederzijdse verplichtingen waar wijkverpleegkundigen en Raad van Bestuur elkaar aan kunnen houden en op aan kunnen spreken. Het zijn afspraken die laten zien dat het ertoe doet om werkzaam te zijn bij Sensire. Met welke blik we naar zorg, of beter gezegd, naar klantgeluk willen (blijven) kijken.

Een nieuwe manier van denken, maar het ook doen. Met het opstellen van het statuut en het zetten van de handtekening door wijkverpleegkundigen en het Raad van Bestuur waren we er nog niet. Het Wijkverpleegkundig Meesterschap draait niet alleen om het nakomen van afspraken, het is een manier van denken én een manier van handelen. De manier waarop we samenwerken met de klant om te streven naar een leven zoals iemand dat gewend was. Zodat iemand kan blijven doen wat iemand altijd al deed. Of op een andere manier geluk kan najagen. Ondanks beperkingen, met hulp van Sensire. In alles wat we doen; hoe we nadenken over kwaliteit, hoe we met onze klanten omgaan, hoe we in de organisatie samenwerken met elkaar en andere zorgverleners, hoe we een goede anamnese stellen, hoe we overleggen aankleden… in alles klinkt het meesterschap door.

Daarnaast moest de organisatie eromheen ook klaar voor zijn om ervoor te zorgen dat de wijkverpleegkundigen weer voor hun vak kunnen gaan staan. Daarom werd de manier waarop we de zelfstandige teams ondersteunen opnieuw bekeken. Aan hen werd de vraag gesteld, hoe word jij het beste gefaciliteerd?