Innovatie
Innovatie

Innovatie

Het aantal Nederlanders dat (complexe) zorg nodig heeft voor een zinvol leven neemt in de komende jaren ingrijpend toe. En ook de verwachtingen veranderen: mensen zijn zelfbewuster, hebben een duidelijke verwachting en willen zelf bepalen welke rol zij spelen in de zorg die ze ontvangen. Een dubbele uitdaging, omdat wij de zorg moeten leveren met minder zorgprofessionals. Het aantal beschikbare zorgprofessionals neemt de komende jaren fors af. 

Innovaties leveren een bijdrage aan fundamentele verandering

Dat vraagt om een andere manier van kijken naar zorg. En vanuit die andere blik ook een andere organisatie van zorg: vanuit het perspectief, de behoefte en de professionaliteit van de zorgprofessional afgestemd op het perspectief en de behoefte van de klant. Die fundamentele verandering, daar leveren de innovaties van Sensire een bijdrage aan. Soms groot, soms klein. Door zorg anders in te richten, zetten we zorgprofessionals in op het moment en op de manier waarop zij het best tot hun recht komen. Door klanten in staat te stellen om zelf - en op hun eigen wijze - regie te nemen, dragen ze bij aan hun eigen gezondheid. Innovaties stellen klanten en zorgprofessionals in staat om het beste van henzelf in te zetten. 

Ruimte bij zorgprofessionals om te doen waar ze goed in zijn

Met meer klanten en minder zorgprofessionals goede zorg leveren in een wereld die razendsnel verandert? Wij geloven dat het kan, nu en in de toekomst. Slimme samenwerking opent deuren en slimme technologie verlaagt drempels. De wereld van nu is digitaal, dus daar sluiten we op aan. Menselijk, persoonlijk, professioneel. Door techniek voor ons te laten werken ontstaat er ruimte bij zorgprofessionals om te doen waar ze goed in zijn: professionele zorg verlenen, werken aan de eigen gezondheid, drempelloos in verbinding staan met kennis - of die nu uit een database komt of uit de praktijkervaring van de zorgverlener. 

MIJNSensire: zorgtechnologie voor zorgprofessionals en de klant

Een voorbeeld van een innovatie is MIJNSensire. Dankzij MIJNSensire hoeft er minder vaak iemand bij de klant langs te komen voor zorg. Maar als dat nodig is, krijgen zij die zorg natuurlijk gewoon. Vaak is het zo dat de oplossingen van MIJNSensire en de zorg aan huis elkaar juist aanvullen en versterken. Met de zorgtechnologiën van MIJNSensire is de zorg nog steeds warm en persoonlijk. De zorgprofessionals nemen – thuis of op afstand – altijd de tijd. MIJNSensire maakt het mogelijk om de zorg daarbij zo handig mogelijk in te richten.