‘Door data-ondersteuning kunnen we zorg blijven leveren’
‘Door data-ondersteuning kunnen we zorg blijven leveren’

‘Door data-ondersteuning kunnen we zorg blijven leveren’

Meer klanten zorg bieden met minder collega’s. Niet door harder, maar door slimmer te werken. ‘We kunnen in de toekomst alleen zorg blijven leveren als we gebruikmaken van data.’ Data-analist Sanne Wopereis is ervan overtuigd dat er dan meer tijd overblijft voor de werkelijke zorg. ‘Data stellen je in staat tijdig bij te sturen, bijvoorbeeld als je ziet dat een team al drie weken veel plus-uren maakt. Wacht je tot dat twee maanden zo is, dan loop je een hoger risico op verzuim.’

Sanne (27) is industrial engineer van opleiding en koos bewust voor een niet-commerciële sector. ‘In mijn familie werken veel mensen in zorg en welzijn, stuk voor stuk “mensen-mensen” en allemaal overbelast. Als mijn moeder vrijdagsavonds nog administratieve dingen aan het bijwerken was, verdedigde ze zich met “dit moet af, het gaat wel om een persóón”. Ik besef heel goed dat zorgprofessionals het liefst hun tijd aan de klanten zelf besteden. Wij kunnen daar met ons vak aan bijdragen. Alle registraties die door collega’s worden bijgehouden bevatten namelijk ontzettend veel informatie in de vorm van data. Door deze data te gebruiken en inzichtelijk te maken kunnen zorgprofessionals hun werk efficiënter doen. Er blijft dan meer tijd over voor de klant.’

Minder vallen door juiste data

Data-scientist Dave Hamersma noemt een voorbeeld: ‘Neem vallen. Stel dat we uit de vele valincidenten binnen Sensire een patroon kunnen vaststellen, zoals een veelvoorkomend tijdstip of door bepaalde persoonskenmerken. Zorgprofessionals kunnen dan wellicht een gerichte interventie toepassen, waarvan wij weer het effect kunnen monitoren. Zo zou je het aantal valincidenten kunnen terugbrengen en tegelijk de zorglast en werkdruk verminderen. Ander voorbeeld: bij een klant speelt iets en om daar meer over te weten, moet je drie weken dagrapportages doornemen. Heel tijdrovend. Als wij nu zorgen voor een beknopte samenvatting van de gegevens mét behoud van alle relevante informatie, werkt dat sneller en prettiger.’

Niet door harder, maar door slimmer te werken."

Dashboard maakt gegevens inzichtelijk

Dave (29) is van huis uit fysiotherapeut maar wilde zich op een wat meer overstijgende manier inzetten voor de zorg. ‘In deze functie kan ik de zorgprofessionals ondersteunen in hun werk. Data zijn een onmisbare aanvulling op het huidige zorgwerk, daarvan ben ik overtuigd. De collega’s verzamelen zó veel data, aan ons om duidelijk te maken waaróm. Wat voegen al die gegevens toe, wat kun je ermee?’

Hij vertelt dat er hard gewerkt wordt aan een Looker-dashboard. ‘Daarop worden heel veel van de verzamelde data visueel gemaakt. Collega’s kunnen dan doorklikken, bijvoorbeeld op het thema “verzuim” en zien zo steeds beter de patronen. Teams kunnen daar zelf tijdig actie op ondernemen.’ Sanne: ‘Het bouwen van de Looker-dashboards doen we in samenwerking met onze collega's om zo te achterhalen wat voor hen relevante informatie is.’ Om het dashboard straks goed te kunnen gebruiken zorgt de afdeling van Sanne en Dave voor ondersteuning, vanaf september ook door trainingen.

Voor en door de zorgprofessionals

De basis van de data die Sanne en Dave inzichtelijk proberen te maken zijn de gegevens zoals die door de teams worden geregistreerd. Dave: ‘Het is belangrijk dat al die registraties goed zijn, die onze collega’s aanleveren. Zij zijn het voor wie we het doen, maar we zijn tegelijk van hen afhankelijk waar het gaat om de kwaliteit van ons basismateriaal. In Omaha staat als antwoordmogelijkheid op een bepaalde vraag “geen reden”. Dat is natuurlijk snel aangevinkt, maar we kunnen er vervolgens niets mee.’

Sanne: ‘Ik was een keer mee in de wijk en de wijkverpleegkundige nam me mee in haar denkproces bij het invullen van zo’n lijst. Toen zag ik dat de vragen bepaald niet eenduidig waren, je kon er heel veel kanten mee op. De kwaliteit van die vragenlijsten is natuurlijk ook belangrijk, willen we goede data krijgen.’

De basis goed neerzetten

De collega’s die klanten de feitelijke zorg bieden ondersteunen in hun werk is een belangrijke reden voor Dave en Sanne om dit werk te doen. Ze geloven in de toegevoegde waarde van data, in het gezamenlijk leren van de vele gegevens die er toch al zijn binnen Sensire. Gebruik je data goed, dan komt ‘slimmer werken’ een stap dichterbij.

Momenteel besteden ze veel aandacht aan het implementeren van een datamanagement systeem, met het dashboard als zichtbaar onderdeel. ‘We moeten de basis goed neerzetten, dat hoort er ook bij,’ vertelt Dave. 

Nieuwe dingen doen

Liever is hij echter bezig met nieuwe dingen. ‘Ik zie het wel voor me dat een zorgprofessional in de toekomst gewoon de telefoon aanzet tijdens het gesprek met een klant en dat daar zonder verder schrijfwerk een kant-en-klare rapportage uit komt.’

Met enige trots vertelt hij dat Sensire samen met Google Benelux is gestart met Gen AI, een soort op maat gemaakt Chat-GPT. ‘Gevuld met onze eigen data. Stel je voor, een wijkverpleegkundige twijfelt over de te kiezen interventie bij een klant. Dan is het een kwestie van een vraag stellen aan Google Gen AI om te zien hoe collega’s eerder hebben gehandeld in zo’n situatie. Ik vind het mooi dat wij als Sensire met Google samenwerken op dit punt. Ik verwacht er veel van.’

Steeds in gesprek met zorgprofessionals

Sanne werkt ook graag aan echte innovaties. Hoewel ze nog maar een paar maanden bij Sensire is, begint haar functie langzaam vorm te krijgen. Ze waardeert de hybride vorm van werken waarbij ook vanuit huis kan worden gewerkt.

Of ze een goed beeld heeft van het werk van de zorgprofessionals zelf, de collega’s die haar afdeling zo goed mogelijk ondersteunt? ‘Ik denk niet dat ik dat ooit goed genoeg kan hebben, ik sta zelf niet op de vloer en krijg daardoor niet alles mee en heb daarnaast een andere opleidingsachtergrond. Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat wij steeds met hen in gesprek zijn.’

Vacature

Wil jij werken als data-analist? Dat kan! Door het vertrek van Sanne hebben we een vacature. 


Naar vacature
Geschreven door: Dave Hamersma en Sanne Wopereis

Dave en Sanne werken als Data-analist.