Van (C)CV(P) naar Regieverpleegkundige: een mooie stap in duurzame zorg voor (de zorgprofessionals van) Sensire
Van (C)CV(P) naar Regieverpleegkundige: een mooie stap in duurzame zorg voor (de zorgprofessionals van) Sensire

Van (C)CV(P) naar Regieverpleegkundige: een mooie stap in duurzame zorg voor (de zorgprofessionals van) Sensire

Jarno Groot Bramel is één van de zorgprofessionals van Sensire die van de functietitel 'Coördinerend Verpleegkundige’ (afgekort ‘CV’) naar ‘Regieverpleegkundige ouderenzorg’, (voorheen Coördinerend Cluster Verpleegkundige, afgekort CCVP) gaat. De wijziging in functietitel - van CCVP naar Regieverpleegkundige - is een logische voor Sensire; de functietitel geeft beter weer wat zorgprofessionals met deze functie doen: regisseren van duurzame zorg. En dat is precies de stap die Jarno Groot Bramel - nu dus Regieverpleegkundige ouderenzorg, voorheen CV’er van De Schoven, Ruurlo - ook inhoudelijk meer uitdaging biedt. Jarno vertelt wat een Regieverpleegkundige doet en hoe dat verschilt met zijn vorige functie. 

Wat is het verschil?

“Een verschil met mijn vorige functie is het gebied waarvoor je werkt en de zaken waarop je invloed hebt,” geeft Jarno aan. “Als Regieverpleegkundige ouderenzorg weet je niet meer - zoals een CV’er dat heeft - tot in detail alles van de bewoner op een bepaalde plek, alleen de grote lijnen. Een CV’er werkt dus heel lokaal. Dat is voor een Regieverpleegkundige anders: je hebt de helikopterview op de teams in een cluster, met de focus op veiligheid en kwaliteit van zorg. En daarnaast zijn we eindverantwoordelijk voor de juiste mensen en middelen om aan de zorgbehoefte van de bewoners binnen een cluster te voldoen. Dit wordt nu nog uitgevoerd door de teamregisseur/clusterondersteuner en straks, wanneer we in regio’s gaan werken, de verzuimcoach. Anders dan voorheen werk ik nu dus overstijgend op organisatieniveau voor meer teams in een heel cluster en indirect de klanten en bewoners van dit cluster. En heb ik op een andere manier invloed op de zorg zoals we die bieden: ik kijk waar dingen anders kunnen of als nieuw kunnen worden geïmplementeerd die de veiligheid en kwaliteit van zorg bevorderen. Zoals bijvoorbeeld de CRP meter die we op een goede manier willen implementeren.” 

De CRP meter

De CRP meter is een apparaat waarbij je snel kunt zien hoe hoog de CRP waarde in het bloed is en dus sprake is van een infectie. Met deze meter kunnen we op een locatie (dichtbij) de woonlocatie testen en kunnen we daardoor sneller starten met eventuele behandeling. Dit in vergelijking met wanneer er iemand vanuit het ziekenhuis/laboratorium moet komen om te testen. Dit moet namelijk eerst aangevraagd worden en voordat er dan uitslag is van het bloedonderzoek ben je zo een aantal dagen verder. Met de CRP meter heb je snel uitsluitsel. 

Mooie stap

Voor Jarno is het dus niet simpel en alleen een wijziging van functietitel. Het is ook een nieuwe stap in zijn carrière. “Voor mij is het een mooie stap in mijn persoonlijke ontwikkeling die bij me past. Natuurlijk was het eerst wel even zoeken en anders dan ik gewend was, maar ik werd goed ingewerkt en waar nodig bij de hand genomen. Zo had ik bijvoorbeeld iemand, een buddy, om altijd op terug te kunnen vallen.”

Samen voor groei

Jarno doet het als Regieverpleegkundige sowieso niet alleen. “Ik werk als Regieverpleegkundige met een netwerk van andere Regieverpleegkundigen samen: je staat er niet alleen voor. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen cluster, maar ik kan altijd sparren met andere Regieverpleegkundigen. Samen zijn we met elkaar verantwoordelijk voor alle clusters. Het is de bedoeling dat we dingen met elkaar vernieuwen, bespreken en implementeren om zorgprofessionals en de organisatie te laten groeien. En daarmee natuurlijk de bewoners en klanten te laten bloeien. En iedereen brengt daarvoor zijn eigen blik en kwaliteiten mee. We zijn een gevarieerd gezelschap van jong en oud, man en vrouw, met allemaal andere achtergronden en ervaring. Dat is erg leuk.”

Ook is Jarno blij met de manier waarop de Regieverpleegkundigen onderling met elkaar omgaan en kennis delen. “We hebben altijd een kort lijntje met elkaar. Maar ook is er ruimte voor inhoudelijke discussies om samen tot goede afwegingen en beslissingen te komen. Die ons als zorgprofessionals van Sensire en uiteindelijk de organisatie waarvoor we werken weer een stap in de goede richting van duurzame zorg laten zetten.” 

Je eigen horizon bij Sensire

Jarno heeft zijn stip aan de horizon scherp voor ogen en dat vindt Sensire als werkgever mooi, maar ook belangrijk. Het is goed om te weten wat je sterke en zwakke punten zijn en ook te weten wat je daar vervolgens mee wilt. Met voldoende zelfkennis in je rugzak kijk je als (zorg)professional ook naar je eigen plek in het grotere geheel van Sensire: je weet waarom je doet wat je doet, en waarom je dat bij Sensire doet. Je neemt net als Jarno regie op je persoonlijke en professionele ontwikkeling en op de inhoud van je werk. 

Geschreven door: Jarno Groot Bramel

Regieverpleegkundige