“Gebruik maken van hulpmiddelen maakt ons werk zoveel lichter”
“Gebruik maken van hulpmiddelen maakt ons werk zoveel lichter”

“Gebruik maken van hulpmiddelen maakt ons werk zoveel lichter”

Engelien werkt al heel wat jaren als Verzorgende IG met veel plezier op verschillende PG-afdelingen binnen Sensire (en diens rechtsvoorgangers). Vol enthousiasme en met passie vertelt ze over het werken met deze doelgroep, binnen haar team en de belangrijke rol van familie en naasten.

“Iedere werkdag start ik met veel plezier rond 7:15 uur de dag op met mijn collega’s en de bewoners, zodat we ergens tussen 10 en half 11 gezamenlijk koffie kunnen drinken. We houden hierbij heel erg rekening met de individuele bewoner. De één vindt het lekker om op bed te ontbijten, de ander staat juist liever op tijd op, gaat ontbijten en rommelt lekker een beetje aan in onze kleinschalige huiskamer. We worden hierbij ondersteunt door de woonassistenten. Zo fijn dat zij er zijn, ook voor wat welzijnsactiviteiten. We zorgen er als team voor dat de welzijn van bewoner voorop staat, bieden veel gezelligheid aan op de bungalow.” 

Werken met mensen met dementie

“Voor mij is werken met mensen met dementie het mooiste wat er is, maar zeker niet altijd gemakkelijk. Het opnamegesprek en de eerste periode nadat een bewoner bij ons is komen wonen is voor mij een belangrijke kennismakingsperiode. Met de familie in gesprek om hem of haar beter te leren kennen, te weten hoe iemand was en wat iemand bezig hield. Makkelijk is het werken op een PG-afdeling zeker niet altijd. Soms is het voor familie lastig om vader of moeder los te laten. Dat is ook niet gek, want regelmatig is er een lange periode van mantelzorg aan vooraf gegaan. We kijken dan gezamenlijk hoe we deze periode, waarbij soms sprake is van rouw, goed door kunnen komen en de familie en naasten op een natuurlijke manier betrokken kunnen blijven. Want dat is iets wat we zeker verwachten.” 

Het team de Laarpoort

“Werken op de kleinschalige Laarpoort (één van de PG-afdelingen van De Lunette) vind ik erg leuk. Dat komt natuurlijk door de bewoners, maar ook door mijn directe collega’s. We hebben een hecht team en we zijn goed op elkaar ingespeeld. Dat uit zich op het persoonlijke vlak door aandacht voor elkaar te hebben, maar ook als het gaat om werkgerelateerde zaken. Zo is bij ons de inzet van hulpmiddelen de normaalste zaak van de wereld. Dat is prettiger voor de bewoner(s), maar misschien nog wel belangrijker, ook voor ons als zorgprofessionals. We spreken elkaar als team elkaar aan op het gebruik of het niet gebruiken ervan. Het is fijn om te merken dat Sensire hier ook waarde aan hecht en het gebruik stimuleert, het maakt ons werk zoveel lichter.”

Multidisciplinair samenwerken

“Op verschillende manieren werk ik samen met gespecialiseerde collega’s zoals bijvoorbeeld een ergotherapeut of een fysiotherapeut. Zij hebben in principe hun vaste afspraken met de bewoners en lopen ‘in en uit’. Dat neemt niet weg, dat als ik bij een bewoner signaleer dat iets moeizamer gaat, ik dit samen met mijn mijn collega´s bespreek. En dan ook met ze bespreek en/of om advies vraag hoe ik daar gemakkelijk mee om kan gaan of welk hulpmiddel ik in kan zetten. Vervolgens deel ik dat natuurlijk weer met mijn collega’s” 

Geschreven door: Engelien Hartemink-Veneboer

Engelien werkt al heel wat jaren als Verzorgende IG met veel plezier op verschillende PG-afdelingen binnen Sensire (en diens rechtsvoorgangers). Nu op Laarpoort 3-4.