Akkerland: een waardevolle plek voor jonge mensen met dementie
Akkerland: een waardevolle plek voor jonge mensen met dementie

Akkerland: een waardevolle plek voor jonge mensen met dementie

Jonge mensen met dementie zijn mensen die midden in het leven staan, maar voor wie de dementie een zware wissel trekt op het gezin, het werk, sociale omgeving en alle andere dingen waaraan ze gehecht zijn. Akkerland is er speciaal voor jonge mensen met dementie. Het is een plek om te werken aan je mogelijkheden, maar zeker ook om jezelf te zijn, mee te tellen, ertoe te doen en een zo prettig mogelijk leven te leiden. 

Werken op Akkerland

"Dementie op jonge leeftijd kent vele uitingsvormen. Dat vraagt van de collega's creativiteit en tact om onze bewoners goed te kunnen ondersteunen in de verschillende fasen die dementie kent. Niemand wil dat je leven door iets of iemand wordt overgenomen, dus ook niet door dementie. De bewoners stonden tot voor kort nog volop in het leven en ineens is er dan die diagnose dementie en is "Leven zoals u wilt" heel erg ver weg. Dat kan heel erg frustrerend zijn voor de bewoners en de naasten, wat zichtbaar en onzichtbaar geuit wordt. Als collega's moeten we dan ook echt voelsprieten hebben, ook voor alles wat er is maar niet wordt uitgesproken of zichtbaar is. Onderlinge samenwerking met en vertrouwen in elkaar is daarom ook erg belangrijk. De ene keer is het de kunst om je rust te bewaren en flexibel met een bewoner mee te bewegen, de andere keer moet je juist stevig blijven staan om een calamiteit te voorkomen of probleemgedrag in te kunnen dammen. Bovenal is het mooie van werken op Akkerland dat we met elkaar kijken naar de mogelijkheden voor de bewoners, zodat ook zij het gevoel blijven houden dat ze belangrijk zijn en er zeker nog toe doen."

Dingen doen die bij de bewoners passen

Dementie op jonge leeftijd treft meestal mensen tussen de 40 en 65 jaar. Maar sommigen overkomt het al veel eerder. Moet je dan het leven van een oudere leiden? Zeker niet! Op de dagbehandeling en op Akkerland draait het om het leven van jouw eigen generatie, met de levensstijl, de gewoontes, het eten en de muziek die daarbij horen. Luisteren naar Tina Turner, gamen op de Wii-spelcomputer, even snacken bij de McDonald’s… Waarom niet? Niks is te gek.

Dagbehandeling

Op de dagbehandeling van Akkerland, Korenveld, kunnen jonge mensen met dementie die thuis wonen één of meer dagen per week terecht. De dag is gevuld met activiteiten, gericht op alles wat je aan mogelijkheden in je hebt. Therapie, oefeningen en vermaak in een omgeving met veiligheid en structuur. Je merkt dat je niet de enige bent en kunt daarover praten met elkaar. En vooral proberen we het samen leuk te maken. Of, zoals een lid van het team vertelde: “Soms komen mensen ’s morgens chagrijnig binnen en hebben ze als ze naar huis gaan toch een leuke dag gehad. Daar doe ik het voor!”

“Soms komen mensen ’s morgens chagrijnig binnen en hebben ze als ze naar huis gaan toch een leuke dag gehad. Daar doe ik het voor!”

Wonen in Akkerland

Als iemand bij Akkerland komt wonen, krijgt hij of zij een eigen appartement met eigen sanitaire voorzieningen.  Akkerland heeft twee leefgroepen. Iedere nieuwe bewoner gaat wonen bij de leefgroep die zoveel mogelijk past bij de persoonlijke situatie.

In één leefgroep draait het erom dat je met begeleiding en structuur zoveel mogelijk de grip op je dagelijks leven en bijbehorende activiteiten behoudt. De andere leefgroep biedt meer intensieve verzorging en bescherming. Hier draait het vooral om veiligheid, warmte en comfort, waarbij iemand niet wordt overvraagd. In beide leefgroepen is een vertrouwde omgeving heel belangrijk.

Specialistische hulp

Activiteiten, oefeningen en therapie helpen om zo goed en prettig mogelijk te leven en er ook met de mensen in je omgeving het beste van de maken. Op zowel de dagbehandeling als in de leefgroepen staan er daarom tal van kundige zorgmedewerkers en behandelaren klaar. Zo is er een psycholoog, arts, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, diëtist en een muziektherapeut. Het team is speciaal geschoold en extra gemotiveerd om jonge mensen met dementie bij te staan. Met jouw persoonlijke behandelplan proberen we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan jouw wensen en behoeften.

De mensen om je heen

Als je jong bent en de diagnose dementie krijgt, is dat ook voor de mensen om je heen een nare boodschap en betekent het plotseling een hele verandering van je toekomstplannen. Niet alleen jij kunt verdrietig of boos zijn. Ook voor je gezin, je familie, vrienden en omgeving heeft het een hele impact. Ondertussen gaat het leven vaak gewoon door en moet de kost worden verdiend, de hypotheek afbetaald en moeten plannen worden bijgesteld. Voor iedereen die dit overkomt is het anders. 

Geschreven door: Annet Schepers, Coördinerend Verpleegkundige