Congres: Een nieuwe kijk op de wijk
Congres: Een nieuwe kijk op de wijk

Congres: Een nieuwe kijk op de wijk

In het magazine ‘Een nieuwe kijk op de wijk’ kijken we terug op de ontwikkeling van de wijkverpleging bij Sensire en op het succesvolle congres “Een nieuwe kijk op de wijk”, dat Sensire op 13 november organiseerde. 

De wijkverpleegkundigen van Sensire verwelkomden vakgenoten en relaties uit het hele land. We kijken terug op een dag vol inspiratie en trots: Trots op de manier waarop de wijkverpleegkundigen de afgelopen jaren voor hun vak zijn gaan staan om te komen tot wat wij ‘Wijkverpleegkundig Meesterschap’ noemen.

Hoe wijkverpleegkundigen kijken naar de klant en de wereld daaromheen. Onze klanten en hun netwerk leren kennen en vragen: wat maakt dat u uw leven kunt leiden zoals u dat wil? Wat maakt u gelukkig? En op basis daarvan oplossingen zoeken, samen met de klant en hun naasten. Wat kan iemand nog wél, wat zijn de behoeften achter de zorgvraag, en hoe kunnen we daarin ondersteunen? En wat verstaan we op basis daarvan onder ‘goede’ zorg? In het magazine pleit Prof. Dr. Jan Kremer dan ook voor een nieuwe kijk op kwaliteit in de zorg.

De wijkverpleegkundige is wat betreft die kwaliteit, het Meesterschap, in de lead. Maar dat ging niet zomaar. Het bestuur en directie van Sensire hebben het lef getoond om te durven loslaten. Loslaten om wijkverpleegkundigen datgene te laten doen waar zij goed in zijn. Methodisch in gesprek gaan met klanten, naasten, collega’s, de organisatie en andere zorgorganisaties en zorgverzekeraars.

Samen gingen de wijkverpleegkundigen met bestuur en directie de dialoog aan. Wat hebben wijkverpleegkundigen nodig om het vak goed uit te kunnen oefenen? Hoe zorgen we ervoor dat zij vrij zijn in het bepalen welke zorg er wordt geboden en hoe, binnen de gestelde kaders van vak en organisatie? Zorgprofessionals gaan zelf over de inhoud, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg. Dat klinkt volgens klantlijndirecteur Hanny Veenhuis voor veel vakgenoten als een onbereikbaar ideaal. Tegen hen zegt ze: “Wat wij doen, kunnen jullie ook: als je maar durft te staan voor dat waar je in gelooft.” En dat kan alleen als ook de organisatie er klaar voor is. Daarom werd de manier waarop we de zelfstandige teams ondersteunen opnieuw bekeken. Aan hen werd de vraag gesteld: hoe word jij het beste gefaciliteerd? Bestuurder Renée Wilke vertelt in het magazine welke consequenties dat had voor de organisatie van zorg en ondersteuning bij Sensire.

Laat je inspireren door de verhalen van collega's, bezoekers, bestuurders en sprekers in ons magazine: Een nieuwe kijk op de wijk.

Geschreven door: Redactie Sensire