De meerwaarde van samenwerken
De meerwaarde van samenwerken

De meerwaarde van samenwerken

In Twello werken de zorgprofessionals van Sensire nauw samen. De verpleegkundigen van woonzorglocatie het Grotenhuis en de wijkverpleegkundigen van Zorg Thuis sloegen de handen ineen met als doel: de beste kwaliteit van zorg voor de zorgvrager. Annemieke Dalebout, coördinerend clusterverpleegkundige bij het Grotenhuis en Frank Bouwmeester, wijkverpleegkundige vertellen over het hoe en waarom van deze geïntensiveerde samenwerking.

Annemieke: “De intensieve samenwerking tussen ons verpleegkundigen op zorglocatie het Grotenhuis en de wijkverpleegkundigen in Twello biedt veel meerwaarde voor onze bewoners. Bijvoorbeeld als het gaat om pijnbestrijding. Soms zie je in de ochtend al aankomen dat er een pomp nodig is. Deze kan pijnstillend zijn, maar ook bijvoorbeeld het bewustzijn verlagen in de palliatieve fase. Voorheen moesten we wachten op de komst van de technische thuiszorg. Maar zij werken door de hele regio, vaak waren ze hier dan pas einde dag. Wij konden dan tot die tijd wel pijnstillende injecties geven, maar die hebben geen gereguleerde afgifte. Het is dan toch meer een tijdelijke overbrugging. De situatie nu is anders. We werken nauw samen met de wijkverpleegkundigen en de huisartsen. Dit betekent dat bij pijnbestrijding of sedatie een huisarts ’s ochtends gelijk een besluit kan nemen en de dosering bepaalt, waarna de pomp door de wijkverpleging wordt opgehaald en aangesloten. Als iemand onrustig wordt of meer bewustzijn ervaart, is de wijkverpleegkundige zó ter plaatse en kan hij of zij gelijk een aanpassing doen. We hoeven niet te wachten op het technisch team dat van ver moet komen. En dat is voor de klant heel belangrijk: die moet zo comfortabel mogelijk zijn.”

Win-win

“Die snelle inzet was ook een grote wens van de huisartsen hier”, stelt Frank. “Er was urgentie om intensiever samen te gaan werken en het biedt in de praktijk inderdaad alleen maar voordelen. We kunnen sneller de zorg inzetten die nodig is, het is niet meer wachten op de pompinzet. Hierdoor hebben we meer tevreden klanten en naasten en tevredener huisartsen. En Twello is niet zo groot, door samen te werken hebben we over de hele linie ook méér inzet, waardoor je meer medewerkers bekwaam kunt maken. Win-win! We zijn natuurlijk afhankelijk van het aantal inzetten, maar nu we samenwerken is het aantal inzetten veel groter en kunnen we de bekwaamheid op orde houden. Ik neem regelmatig collega’s mee naar een pompinzet, zo worden er vanzelf stap voor stap meer collega’s bekwaam. We kijken hierbij naar wie in ons team affiniteit heeft met deze specifieke zorg. De één wil zich er graag op ontwikkelen, de ander heeft andere interesses. We kijken echt naar waar iemands intrinsieke motivatie en expertise zit.”

“Deze manier van werken is voor naasten ook heel belangrijk”, voegt Annemieke toe. “Doordat we snel kunnen handelen, zien ze sneller comfort. En Frank is kind aan huis bij ons. Hij kent onze collega’s, maar kent ook veel van onze bewoners uit de tijd dat ze nog in de wijk woonden. Als iemand van het technisch team langs moet komen, komen ze puur voor de handeling. Met deze samenwerking is het vaak hetzelfde - en veelal bekende - gezicht dat langskomt. Dat is heel fijn, zeker in deze levensfase. We hebben zo echt meer integrale zorgverlening.”

Bredere samenwerking

De samenwerking tussen de verpleegkundigen in het Grotenhuis en de wijkverpleging beperkt zich niet slechts tot het werken met de pompen, ook op andere vlakken wordt steeds nauwer samengewerkt tussen de teams. Frank: “Soms hebben we mensen in de wijk wonen die graag naar het Grotenhuis willen, maar waar we over twijfelen; is het wel of niet passend? We sparren nu sneller met elkaar en bespreken dan een casus. Eventueel gaan we samen op huisbezoek. Een keuze voor wel of niet inhuizen in het Grotenhuis wordt dan onderbouwd door zowel de wijkverpleegkundige als een verpleegkundige uit het Grotenhuis.

“We hadden onlangs een mooi voorbeeld hiervan”, stelt Annemieke. “Er was een zorgvrager die altijd heel sociaal in het leven stond. Hij kende iedereen. Eigenlijk was het Grotenhuis niet helemaal passend vanuit de criteria voor inhuizing. We hebben toen samen gekeken welke mogelijkheden er waren. Uiteindelijk is de zorgvrager hier komen wonen en het gaat nu zoveel beter! Doordat hier altijd mensen zijn is het sociale isolement verdwenen, precies waar we op hoopten. Dit was echt buiten de lijntjes denken en handelen.”

Frank knikt: “Heel mooi, dat maatwerk. De familie is ook zo enthousiast over hoe alles is gegaan. Dat vind ik het leuke van werken bij Sensire, je hebt hier heel veel regie. Je komt hier echt tot je recht met alles waar je als HBO-verpleegkundige voor opgeleid bent.”

Geschreven door: Frank Bouwmeester en Annemieke Dalebout

Wijkverpleegkundige en Coördinerend clusterverpleegkundige in Twello