Félice Peek ontvangt als eerste oncologieverpleegkundige een CZO erkend diploma
Félice Peek ontvangt als eerste oncologieverpleegkundige een CZO erkend diploma

Félice Peek ontvangt als eerste oncologieverpleegkundige een CZO erkend diploma

22 maart heeft een heel bijzonder moment plaatsgevonden bij Sensire. De collega’s van de vakgroep oncologie hebben hun collega Félice Peek haar diploma mogen uitreiken. Bijzonder omdat dit het eerste CZO erkende diploma is voor een oncologieverpleegkundige die dit in de wijkzorg bij Sensire heeft behaald. 

Het was een roerige opleiding voor Félice, als eerste student in de thuiszorg een opleiding doen die gestoeld is op het doen van deze opleiding in het ziekenhuis. Door de COVID-19 pandemie heeft ze het merendeel van het programma online moeten volgen en pionieren is Félice ook niet meer vreemd. Ze heeft echt zelf haar weg moeten vinden om binnen de eigen werkomgeving in de wijk toch te voldoen aan alle aan de opleiding gestelde praktijkeisen. Het was een hele zoektocht naar zinvolle stageplekken en daarnaast ook nog ‘gewoon’ meewerken in het oncologie en palliatieve team Winterswijk. Deze zoektocht heeft Félice succesvol volbracht, met het behalen van haar diploma als ultiem eindresultaat.

Leren en ontwikkelen in de praktijk

Sensire wil de vervolgopleiding tot oncologieverpleegkundige graag zelf aanbieden én vooral ook in de context waarin ze werkzaam zijn. Het rendement van de opleiding is dan groter en nog veel belangrijker: zo kunnen we beter inspelen op de verschuiving van specialistische zorg naar de thuissituatie, die binnen de oncologische zorg een grote vlucht neemt.

Op dit moment kunnen de collega’s van de vakgroep oncologie ieder jaar één opleidingsplek aanbieden, daar is intern voldoende animo voor. Hopelijk kunnen dit er in de toekomst meer worden, daarin spelen verschillende factoren een rol, waaronder de beschikbaarheid van de opleidingsplek bij de onderwijsinstelling.  

Het is mooi om te ervaren dat Sensire verbreding en verdieping van het vak  verpleegkundige op deze manier onderstreept en stimuleert. Ik hoop dat we in de toekomst meerdere collega’s per jaar op kunnen gaan leiden, want we zullen ze hard nodig hebben! Anita Sieljes - oncologieverpleegkundige

Sensire als eerste VVT-organisatie CZO-erkend voor de wond- en oncologie-opleiding

De expertise van gespecialiseerd verpleegkundigen wordt in de extramurale zorg steeds belangrijker onder andere als gevolg van de ziekenhuisverplaatste zorg. Hierbij zijn vervolgopleidingen om te gaan en kunnen specialiseren onmisbaar. Lange tijd was het alleen mogelijk om een erkend diploma te ontvangen door de opleiding intramuraal te volgen. Gelukkig komt daar steeds meer verandering in, ook binnen Sensire.

In het najaar van 2021 is Sensire als eerste VVT organisatie als praktijkinstelling voor de opleiding tot oncologieverpleegkundige officieel CZO-erkend. Het College voor Zorg Opleiding (CZO) geeft deze erkenning af als beloning voor het goed vormgeven van het praktijkonderwijs. 

Praktijkonderwijs dragen we bij Sensire een heel warm hart toe. We zijn ervan overtuigd dat je het vak alleen maar in de praktijk écht kan leren. Daarom zijn we extra blij met deze mooie erkenning. Anne Boerboom - senior adviseur leren en ontwikkelen

Marian van Kraaij overhandigt het diploma

Anita Sieljes spreekt Félice toe namens de vakgroep oncologie

Geschreven door: Communicatie Sensire