‘Groeien als individu, afdeling en locatie’
‘Groeien als individu, afdeling en locatie’

‘Groeien als individu, afdeling en locatie’

Verpleegkundig Meesterschap is de kwaliteitsstandaard voor iedere Regie Verpleegkundige Ouderenzorg (RVO) binnen Sensire. De essentie hiervan is dat zij weer eigenaar zijn van hun eigen professionele proces. Eigenaarschap betekent niet dat de RVO alles alleen doet of moet doen. Vele personen zijn betrokken bij het professionele proces. De bewoner, het netwerk en de collega’s uit het team om er een paar te noemen. Binnen het team heeft de coördinerend verpleegkundige (CV) een belangrijke rol om processen goed te borgen. Hoe de samenwerking tussen de RVO en CV-er er in de praktijk uitziet, daarover vertellen Marieke van Beek en Nico Wientjes meer.

“Als RVO ben ik eindverantwoordelijk voor het verpleegkundig proces van alle bewoners op de Martinushof. Door je gezonde boerenverstand te gebruiken kun je wel bedenken dat het voor mij geen doen is om tot in detail te weten hoe het met iedere bewoner gaat. Dat is juist de taak van de CV-ers. Zij zorgen voor de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken op hun eigen afdelingen en zijn de bewakers van het verpleegkundig proces. De visie die ik voor de locatie heb ontwikkeld, vertalen zij naar een afdelingsvisie en daaruit voortvloeiend concrete acties en aandachtspunten voor de afdeling”, aldus Marieke. “Door op deze manier met elkaar samen te werken kan ik het overzicht bewaren en dus ook verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van zorg en de inzet van mensen en middelen op de locatie.”

“Marieke staat net even wat verder van de collega’s op de afdeling af, terwijl ik ze door en door ken. Ik weet dan ook precies hoe ik draagvlak bij collega’s kan creëren. Ik kan ze daarom ook goed informeren en enthousiasmeren over acties en aandachtspunten die we bijvoorbeeld in het wekelijkse overleg besproken hebben. Vanuit mijn rol betrek ik de collega’s ook weer actief, we moeten het tenslotte ook echt met elkaar doen om duurzaam te kunnen groeien. Als individu, afdeling en locatie”, vult Nico aan over de onderlinge samenwerking.  

Werken vanuit de bedoeling

“In alles wat we doen hebben we steeds oog voor onze bewoners en óók voor onze collega’s. Het is een uitdaging om daar een goede balans in te vinden, maar juist door met elkaar steeds te werken vanuit de driehoek kwaliteit van zorg en inzet van mensen en middelen weten we mooie successen te behalen”, vertelt Marieke.

Ze vervolgt: “Een recent voorbeeld is de uitdaging die er ligt om met de inzet van minder mensen en middelen toch minimaal hetzelfde aantal bewoners te blijven verplegen. Ik heb dat toch wel als kans gezien om daar vroegtijdig op te anticiperen en locatieoverstijgende opties te gaan verkennen. Een collega RVO heb ik gevraagd om mij daarbij te helpen. Samen zijn we tot een aantal ideeën gekomen die we vervolgens met de CV-ers van de afdelingen verder zijn gaan invullen.”

Nico vult aan: “Ik kreeg vervolgens de vrijheid om op mijn eigen manier bij de collega’s op mijn afdeling draagvlak te creëren. Mijn tactiek was in dit geval enerzijds om alvast het gewenste gedrag te laten zien. En anderzijds heb ik ze gestimuleerd en in staat gesteld om een deel van de verdere invulling zelf vorm te geven. Het effect hiervan is dat de collega’s zelf regie kunnen nemen op de inhoud van het werk. Door deze stappen te zetten dragen we als team en locatie bij aan de toekomstbestendigheid van de veranderende zorg, met oog voor de bewoners en het werkgeluk van de collega’s. Dat is uiteindelijk waar we het allemaal voor doen.” 

Geschreven door: Marieke van Beek en Nico Wientjes

Marieke is werkzaam als RVO binnen Sensire. Op dit moment (november 2023) neemt ze tijdelijk de functie van een collega waar. Nico werkt als coördinerend verpleegkundige.