Innovatie gaat vooral over mensen
Innovatie gaat vooral over mensen

Innovatie gaat vooral over mensen

Warme, persoonlijke zorg, digitalisering en innovatie: gaat dat eigenlijk wel samen? Sensire doet het allemaal. Mark Elstgeest gaat zich daar als nieuw lid van de Raad van Toezicht intensief mee bezighouden. In deze bijdrage stelt hij zich aan je voor. “Ik houd wel van no-nonsense innovatie.”

Wat heeft de Raad van Toezicht nu te maken met Zorg op Afstand of nieuwe vormen van domotica? Voor Mark Elstgeest ligt het antwoord voor de hand. “Als je dingen echt wilt veranderen, moet je daar op elk niveau van de organisatie mee bezig zijn. Van bestuur tot ondersteuning, van zorgprofessional tot Raad van Toezicht”. Leden van de Raad van Toezicht staan een beetje op afstand, en dat maakt hun inbreng juist zo waardevol: regelmatig adviseren ze de organisatie, houden ons een spiegel voor en zijn medebepalend in belangrijke strategische keuzes.

Rechtspraak en wegenwacht

Als organisatieadviseur en ondernemer is Mark Elstgeest dagelijks bezig met innovatie en digitalisering; niet alleen in de zorg. “Ik heb me beziggehouden met digitalisering in de rechtspraak, maar ook met innovatie bij bijvoorbeeld de ANWB. Als programmamanager MedMij kwam ik in de Achterhoek terecht bij het project rondom digitale gegevensuitwisseling in een PGO. Zo leerde ik Sensire voor het eerst kennen.”

Dagelijkse ergernissen

Inmiddels heeft Elstgeest zich een goed beeld kunnen vormen van Sensire. “Wat me vooral opvalt is de prettige, open en transparante cultuur en de enorme betrokkenheid. Ook mooi: dingen zijn bespreekbaar, what you see is what you get. Dat past wel bij mijn kijk op innovatie. Ik houd wel een beetje van no-nonsense aanpak: iedereen heeft wel dagelijkse ergernissen die je irriteren, of die je weghouden bij je werk of bij de klant. Dat zijn de dingen die je als eerst kunt aanpakken met slimme technologie.”

Waardevol gesprek

Toch draait innovatie en digitalisering om meer dan apparatuur en software, zegt Mark. “Innovatie gaat juist over mensen, hoe mensen met elkaar omgaan, over de processen die daar onder liggen en die steeds veranderen. De kracht van Sensire is dat ze vooroplopen in innovatie en openstaan voor nieuwe ontwikkelingen, maar wel met een heel belangrijk uitgangspunt: de mens staat altijd voorop. Zorg voor klanten, Leven zoals U wilt. Dat is zo belangrijk! Technologie maakt verandering mogelijk, maar het is geen doel op zich. Door te innoveren en technologie toe te passen wordt de zorg toegankelijker en betaalbaar. Zo houden we meer tijd over voor klanten. Als je sensoring toepast waarop je echt kunt vertrouwen, hoef je minder rondes te lopen en houd je meer tijd over voor een waardevol gesprek aan het bed, waarmee je de bewoner beter leert kennen en de zorg daarop kunt aanpassen.”

Geschreven door: Mark Elsgeest (RVT)

Mark Elstgeest gaat zich als nieuw lid van de Raad van Toezicht intensief bezighouden met innovatie.