Lid Raad van Toezicht (bedrijfskundig profiel)
Lid Raad van Toezicht (bedrijfskundig profiel)

Lid Raad van Toezicht (bedrijfskundig profiel)

Als grootste zorgorganisatie in Oost-Gelderland biedt Sensire dag en nacht verzorging, (gespecialiseerde) verpleging, revalidatie en behandeling bij klanten thuis of in één van onze locaties. Alles wat we doen is in de kern gericht op één relatie: die tussen de klant en de zorgprofessional. In die relatie wordt een hulpvraag gesteld en professioneel beantwoord. Dit uitgangspunt voeren we consequent door en dat maakt Sensire tot een innovatieve, eigenwijze organisatie. Zorgvernieuwing vanuit positieve gezondheid, verpleegkundige autonomie, zelfregie en vooroplopen in digitalisering typeren Sensire.

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de rechtspersonen die deel uitmaken van Stichting Sensire. Daarnaast geeft de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur en onderhoudt contact met de CCR, OR, VAR en andere belanghouders.

Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van één van de leden is de Raad van Toezicht van Sensire op zoek naar een: 

Lid Raad van Toezicht (bedrijfskundig profiel)

Algemeen profiel

De Raad van Toezicht vormt een complementair team dat tezamen beschikt over de vereiste kennis en kunde om generalistisch en nauwgezet het beleid en de strategie van Sensire te beoordelen. Dat doet de Raad vanuit een goede balans in het meedenken bij de uitvoering van het beleid en het vaststellen van de strategie. Leden van de Raad van Toezicht beschikken over academisch denkniveau, authenticiteit, innovatieve denkkracht, analytisch vermogen, brede maatschappelijke belangstelling en organisatie- en omgevingssensitiviteit.

Het lid zal deelnemen in de Auditcommissie van de Raad van Toezicht. Naast bovenstaande wordt van het lid verwacht dat hij of zij beschikt over

 • Een afgeronde wetenschappelijke opleiding met een bedrijfskundige of soortgelijke achtergrond en als ondernemer werkzaam is of ervaring heeft;
 • Beschikt over relevante bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring (dit is een pré);
 • Oog voor de actuele en toekomstige ontwikkelingen in de zorg, de langdurige zorg in het bijzonder;
 •  Vermogen tot strategisch, creatief en out-of-the box meedenken;
 • Vermogen om countervailing power te bieden aan de Raad van Bestuur vanuit een financieel perspectief;
 • Kennis van bekostigingsstromen in de langdurige zorg (pré);
 • Affiniteit met informatie- ,datamanagement en governance (pré);
 • Een relevant netwerk en affiniteit met de regio (pré).

Aanvullend hecht de Raad van toezicht aan de volgende persoonlijke competenties en
vaardigheden. Iemand die:

 • Gericht is op samenwerking, vertrouwen geven, transparant op inhoud en zorgvuldig op relatie;
 • Durft door te vragen vanuit begrip van de bestuurlijke verhoudingen;
 • Verbindende en authentieke persoonlijkheid die in staat is op alle niveaus in de organisatie mee te denken en te communiceren;
 • Goed past in het team van de RvT en bijdraagt aan het efficiënt en in prettige sfeer verlopen van de vergaderingen, met relativeringsvermogen en gevoel voor humor;

Benoeming, tijdsbeslag en honorering

De Raad van Toezicht vergadert circa 6 tot 8 maal per jaar. Daarnaast wordt structurele tijdsbesteding verwacht voor het bijwonen van bijeenkomsten, permanente educatie en informeel klankborden. De bijeenkomsten vinden voor ca 50% digitaal plaats. Het totale tijdsbeslag bedraagt gemiddeld 1,5 dag per maand.
Benoeming vindt plaats voor een periode van ten hoogste 4 jaar en kan één keer met dezelfde periode worden verlengd. De leden ontvangen een vergoeding in overeenstemming met de normen van de WNT.

Reageren

Voor uw reactie of het inwinnen van informatie kunt u contact opnemen met Marco Dwarswaard, bestuurssecretaris via bestuurssecretariaat@sensire.nl. Een uitgebreid profiel is op verzoek beschikbaar.

De sluitingsdatum van deze vacature is 2 april 2024.

Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Geschreven door: Sensire Raad van Toezicht