Orde, overzicht en structuur
Orde, overzicht en structuur

Orde, overzicht en structuur

Op dit moment zijn er in Nederland ruim 260.000 mensen met dementie. Dit aantal zal de komende jaren sterk toenemen. Een nieuwsfeit dat ons allemaal wel bekend is. Mensen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. Ook dat is een feit dat we al wel kennen. Wat we daardoor veel zien is dat mensen in een gevorderd stadium van dementie bij Sensire komen wonen. Daardoor zijn zij minder in staat de verhuizing te verwerken, reageren zij soms sterk op prikkels en komt probleemgedrag vaker voor. Bewoners met dementie en probleemgedrag vragen een rustige, specifieke woonomgeving en begeleiding van een gespecialiseerd team. Sensire is daarom gestart met de bouw van De Boomgaard. Een woonomgeving met een eigen, specifiek team voor deze bewoners.

Foto Pamela Grootjans
Pamela Grootjans Teamverpleegkundige

Rust, orde en regelmaat, dat is kenmerkend voor De Boomgaard. BIG-nummer: 29.919.156.430