Parkinsonverpleegkundigen bezoeken patiënten thuis
Parkinsonverpleegkundigen bezoeken patiënten thuis

Parkinsonverpleegkundigen bezoeken patiënten thuis

In de zorg voor patiënten met de ziekte van Parkinson werken de neurologen van het Slingeland Ziekenhuis nauw samen met de Parkinsonverpleegkundigen van Sensire. Deze verpleegkundigen bezoeken de patiënten thuis, die dit als prettig ervaren. Zij hoeven daardoor minder vaak naar het ziekenhuis en krijgen optimale zorg.

De ziekte van Parkinson is een ernstige aandoening van het centrale zenuwstelsel. De verschijnselen zijn onder meer traagheid in beweging, stijfheid, verminderde gezichtsuitdrukking en trillen. Ook stoornissen in balans en houding komen voor. Waar patiënten veel last van kunnen hebben, zijn stemmingsproblemen (depressie), slaapstoornissen (vaak onrustige slaap), obstipatie en soms geheugenproblemen.

Dit alles leidt op termijn tot ernstige beperkingen, met een groot effect op de kwaliteit van leven. De ziekte is niet te genezen, maar met medicatie zijn de symptomen in zekere mate te onderdrukken. Overigens uit de ziekte van Parkinson zich niet bij iedereen hetzelfde. Feit is wel dat het een zogeheten degeneratieve ziekte is: de patiënt gaat steeds verder achteruit. En hoe verder de ziekte gevorderd is, hoe grilliger het verloop en hoe intensiever en complexer de benodigde zorg.

Toegankelijk en betaalbaar

“In de Achterhoek is ruim twee jaar geleden een verandering in de zorg voor chronische patiënten ingezet, waaronder de circa 450 patiënten met de ziekte van Parkinson. Die verandering was nodig om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, maar wel met behoud van kwaliteit. De inzet van verpleegkundigen die de patiënten thuis bezoeken, is daarvan een belangrijk onderdeel”, vertelt Diana Melgers, één van de vier Parkinsonverpleegkundigen van Sensire die in de Achterhoek actief zijn. “De ziekte van Parkinson is een complexe ziekte, die voor iedere patiënt anders uitpakt en anders verloopt.

Bovendien zijn er doorgaans veel verschillende zorgverleners bij een patiënt betrokken. Naast de neuroloog zijn dat bijvoorbeeld een fysiotherapeut, logopedist en ergotherapeut. Als Parkinsonverpleegkundige stem ik met al deze zorgverleners af, zodat de patiënt steeds de best mogelijke zorg krijgt.”

Contact met neuroloog

Parkinsonverpleegkundige Diana Melgers en haar collega’s bezoeken de patiënten thuis. “Een voordeel hiervan is dat we de patiënt in zijn of haar thuissituatie zien en ook met de naasten kunnen praten. Dat geeft een goed beeld van de patiënt. Samen met de patiënt bespreek ik wat deze belangrijk vindt en hoe we dit kunnen realiseren, door de zorgverlening daar op af te stemmen.”

Ook kijkt de verpleegkundige naar het verloop van de ziekte en of eventueel de medicatie aangepast moet worden. “Dit stem ik dan af met de neuroloog. Doordat ik de patiënt regelmatig zie, kunnen we sneller inspelen op veranderingen met medicatie. Mocht een bezoek aan de neuroloog nodig lijken, dan kunnen we dat snel regelen.” Voor oudere patiënten zijn er ook contacten met de klinisch geriaters van het Slingeland Ziekenhuis.

Aandacht voor mantelzorgers

“Ik ben destijds als eerste Parkinsonverpleegkundige begonnen in deze regio met deze manier van samenwerken. Inmiddels heb ik er drie collega’s bij gekregen”, vertelt Diana Melgers. “We merken dat patiënten tevreden zijn over de zorg en begeleiding die ze op deze manier krijgen. Daarbij hebben we ook aandacht voor de mantelzorgers, want die vervullen een belangrijke rol. De meeste patiënten komen bij ons via de neuroloog. Maar inmiddels krijgen we ook patiënten via wijkteams, huisartsen en familieleden die van ons gehoord hebben.”

Bij de heer Bert van Ommen is zo’n vier jaar geleden de ziekte van Parkinson geconstateerd. “Ik ben blij met de nieuwe werkwijze, waarbij de Parkinsonverpleegkundige mij aan huis bezoekt. Het geeft mij rust. Ik zou anders vaker naar het ziekenhuis moeten en dat valt me steeds zwaar, omdat ik door mijn ziekte weinig energie heb. Ik vind het ook fi jn om Diana als aanspreekpunt te hebben. Zij kent mijn situatie goed. Voor mij werkt deze werkwijze naar volle tevredenheid.”

‘We zien dat het goed werkt’

“Als vakgroep neurologie hebben we deze manier van samenwerken in de zorg voor Parkinsonpatiënten zelf geïnitieerd. We zien dat het goed werkt”, zegt neuroloog Christiaan Roosendaal. “Voorheen bezochten patiënten afwisselend de neuroloog en de Parkinsonverpleegkundige die hier werkte. Daarvoor moesten patiënten steeds naar de polikliniek komen. Nu worden ze thuis bezocht door de verpleegkundige van Sensire. Daardoor hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis te komen. Bovendien ziet de verpleegkundige de patiënt in de thuissituatie, wat een beter beeld geeft van de eventuele problemen die de patiënt door de ziekte ervaart. Niet voor alle problemen als gevolg van deze ziekte hoeft een patiënt naar de neuroloog. De Parkinsonverpleegkundige fungeert als casemanager voor de patiënt en is als het ware een spin in het web, die voor ieder probleem de passende zorgverlener inschakelt.”

Bijschrift bij foto: Parkinsonverpleegkundige Diana Melgers bezoekt patiënt de heer Bert van Ommen regelmatig thuis. “Een werkwijze naar volle tevredenheid”, zegt hij. ©Foto: Toon Hendriks

Geschreven door: Diana Melgers, Parkinsonverpleegkundige