‘Samen gaan we voor de klant’
‘Samen gaan we voor de klant’

‘Samen gaan we voor de klant’

Mariska Stigter werkt als verzorgende IG bij Sensire. Ze is blij met de koers van Sensire: korte lijntjes, veel onderlinge samenwerking en de medewerker nóg meer centraal. “We zitten in een proces van anders leren denken; niet in beperkingen, maar in mogelijkheden. De zorg voor de klant is het uitgangspunt. Hier zetten we ons samen voor in.”

“Bij Sensire voel ik me gezien”, zegt Mariska. “De druk in de zorg zal niet verdwijnen, maar het helpt al heel erg dat er naar je wordt geluisterd. Ook worden we uitgedaagd om zelf verantwoordelijkheid te nemen.” Dit heeft te maken met het Wijkverpleegkundig Meesterschap. Wijkverpleegkundig Meesterschap is sinds 2019 een hot topic bij Sensire. 

In proces

Wijkverpleegkundigen zijn eindverantwoordelijk als het gaat om de zorgverlening, zij zijn de spil in het zorgproces rondom de klant. En iedere zorgprofessional is verantwoordelijk voor eigen handelen. “Deze manier van werken is niet opeens heel zichtbaar. We zitten in een proces, hierdoor blijven we groeien en ons ontwikkelen. De zorg is in beweging, wij moeten dat ook zijn.”

Werken in de zorg betekent aandacht hebben voor wat je doet"

Netwerk

Mariska omschrijft Sensire als een vooruitstrevende zorgorganisatie die nadenkt over het nu én de toekomst: wat kan er beter en efficiënter? “Jaren geleden konden klanten altijd terugvallen op de zorg, dat is nu veranderd. Zorg is niet per se altijd de oplossing. Het is niet meer: u vraagt, wij draaien.” 
Ten behoeve van de klant wordt er steeds vaker samenwerking gezocht, intern en extern. “We zetten ons sociale netwerk in en die van de klant. Laatst was ik bij een klant die eigenlijk meer zorg nodig heeft dan wij kunnen bieden. Na overleg met de wijkverpleegkundige, gingen we in gesprek met de familie; wat kunnen zij doen? Deze verschuiving vindt steeds vaker plaats; we kijken waarin het netwerk van de klant of ons netwerk kan ondersteunen.” 

Nieuwe kijk

Intern vraagt dit om een nieuwe kijk op de wijk en verandering in processen achter de schermen. Zo zijn er tegenwoordig diensten in plaats van routes. Mariska: “Nu heb ik zelf invloed op hoe ik mijn tijd indeel. Hierdoor is er meer tijd en aandacht voor de klant die het nodig heeft, ondertussen gaat de zorg voor al onze klanten gewoon door. Ik ervaar meer rust, werk en privé zijn beter in balans, hierdoor verbetert de kwaliteit van zorgverlening. Dit merkt de klant ook.”

Mariska ziet zichzelf als de oren en ogen van de wijkverpleegkundige en de huisarts. Ze observeert, signaleert en overlegt met andere specialisten. Om de juiste zorg te kunnen leveren, moet er vanuit verschillende expertises worden meegedacht. “Ik ervaar ruimte om zelf keuzes te maken in het zorgproces. Daarnaast hebben we elkaar nodig, samen gaan we voor de klant. Werken in de zorg betekent aandacht hebben voor wat je doet. Je moet je hoofd erbij houden en met open vizier kijken naar de klant, het team en het netwerk.” Mariska overlegt regelmatig met andere zorgprofessionals over wat de klant nodig heeft, samen maken ze beslissingen en zetten ze dingen in beweging. “We vertrouwen elkaar. Als ik een verpleegkundige vraag om langs te gaan bij een klant, dan weet ik dat dit gebeurt.”

Leven zoals u wilt

‘Leven zoals ú wilt’ is de belofte van Sensire aan onze klanten. “Om erachter te komen wat de klant wil en nodig heeft, investeer ik in het opbouwen van een vertrouwensband. Terwijl ik zorg lever, vraag ik altijd hoe de dag of nacht was. Vaak hoor je dan wat er speelt, hier haak ik op in. Dan vraag ik bijvoorbeeld: ‘Zou u dit anders willen?’ of ‘Kunnen we u hierbij ondersteunen?’ Gisteren was er een klant niet zo fit na het innemen van medicatie. Ik merkte dat mevrouw ongerust was. ‘Vind u het prettig als ik de huisartspost bel?’, vroeg ik haar. Dat vond ze wel fijn. Ze kreeg advies en we spraken af dat ik haar zou bellen. Mevrouw voelde zich nog steeds niet goed en wilde graag dat ik langskwam. In zo’n geval is het fijn om met de wijkverpleegkundige te overleggen: hoe kunnen we haar rustig de nacht in laten gaan? Zo doen we samen ons best voor de klant.”

‘Leven zoals ú wilt’ kan echter ook schuren. “Hoe graag we het ook zouden willen… we kunnen niet altijd bieden wat de klant wil. Maar waar we wel naar streven is dat de klant de regie over zijn leven behoudt. In de zorg draait het volledig om de klant, dat vind ik ook het mooiste in mijn werk. Binnen de mogelijkheden die we hebben, doen we wat we kunnen. En dat is gelukkig veel.”

Geschreven door: Mariska Stigter

Mariska werkt als verzorgende IG bij Sensire.