"Samen kom je tot het beste resultaat"

"Samen kom je tot het beste resultaat"

In november 2019 startten collega’s van Sensire met de Health Innovation School. Het doel van de Health Innovation School is samenwerken op het gebied van innovatie in zorg en welzijn. Een jaar later - en veel opgedane inspiratie en contacten verder - delen deze collega’s hun ervaringen. 

Vera, projectmanager Digitalisering en Innovatie Sensire

“De HIS was voor mij een mooie ervaring waar ik een heleboel mensen heb leren kennen uit allerlei verschillende delen van de zorg en daarnaast heel veel heb geleerd. Ik had het zeker niet willen missen. Er waren vele inspirerende sprekers. Wat mij vooral opviel is hoeveel je van elkaar kunt leren. Juist van mensen die in een ander vakgebied aan innovatie werken, zoals de officier van de luchtmacht.

Ook het perspectief van de patiënt kwam goed naar voren. Zoals een ervaringsdeskundige laaggeletterdheid die vertelde hoe hij de weg in het ziekenhuis zocht na het overlijden van zijn vrouw. Iedereen die hij om hulp vroeg wees naar de bordjes met tekst. En de logopediste die zelf in een revalidatietraject terecht kwam en op een gegeven moment met alle behandelingen is gestopt. Waaronder de logopedie, omdat deze niet aansloot op haar behoefte. Dat zijn de verhalen die bij mij zijn blijven hangen.

Daarnaast heb ik veel geleerd over hoe je innovatie aan kunt pakken door het daadwerkelijk te doen met een groepje medestudenten. Hoe belangrijk het is om het probleem goed te doorgronden, maar ook hoe ontzettend ongemakkelijk het voelt om zo lang met dat probleem bezig te zijn en het niet te weten, geen besluit te nemen. Het belangrijkste wat ik geleerd heb is vooral het belang om innovatie samen te doen met de doelgroep en alle betrokkenen. Eigenlijk is het vooral vragen stellen, prototypes maken en deze toetsen bij je doelgroep. De kunst is juist dat je niet moet veronderstellen dat je iets weet. Samen kom je tot het beste resultaat.”

Link naar ons filmpje

Lonneke, adviseur Zorgproces en Kwaliteit Yunio

“Voor mij was deelname aan de HIS een mooie, verrijkende ervaring die ik niet had willen missen! Zoveel energie en drive in een groep van 50 mensen met allemaal andere achtergronden en werkterreinen. Door alle enorm inspirerende sprekers, aangereikte theorieën en gedeelde ervaringen is het werken aan een eigen project als team een kers op de taart geweest. Mijn team heeft zich bezig gehouden met de vraag 'Hoe vergroten we weerbaarheid en veerkracht bij jongeren tussen 13-23?' Het uiteindelijke product is bij ons een campagne, in De Taal van Emoties, geworden die heet: 'Hoe gaat het ECHT met jou?' Deze campagne gaat voortgezet worden, ook na het beëindigen van de HIS. We zijn al met veel organisaties hierover in gesprek. Elke dag kan iedereen het verschil maken! Dat is zo in innovatie maar ook specifiek op het thema.

Wat mij heel erg bijblijft is het volgende:

Innovatie is elke dag open willen staan voor andere ideeën, manieren en inzichten. Van proberen kan je leren en elke dag een bijdrage leveren aan verbeteren en vernieuwen. Zonder fouten maken, zonder bij elkaar toetsen, zonder de klant, de ouder, de patiënt, de mantelzorger, de zorgprofessional kunnen we het niet doen. Het is echt samen!”

Link naar ons filmpje

Anouk, wijkverpleegkundige en ambassadeur Zorgtechnologie Sensire

“Mijn deelname aan de HIS heb ik als erg leerzaam en inspirerend ervaren. Ik had nog weinig voorkennis over innovatie en hoopte dus veel te kunnen leren. De vele sprekers hebben op verschillende manieren mijn kennis over innovatie doen vergroten. Daarnaast heeft de theorie mij geleerd hoe een innovatie uiteindelijk geïmplementeerd kan worden en wat hier allemaal aan vooraf gaat.

Samen met mijn projectgroep heb ik gewerkt aan een vraagstuk over platformen voor zorgondersteuning. Gaandeweg kwamen wij erachter dat er in delen van Nederland een huisartsentekort is ontstaan. Samen zijn wij na gaan denken over dit probleem en een mogelijke oplossing. Wat ons opviel is dat er al veel goede systemen bestaan zoals 'Moet ik naar de dokter?', of Thuisarts. Onze oplossing zit hem in het combineren van deze bestaande systemen. Dit is uiteindelijk uit te breiden naar een platform waar iedere zorgprofessional gebruik van kan maken en waar kunstmatige intelligentie een rol kan spelen. In het filmpje hieronder zie je het eindproduct van ons probleem, 'Het V-care platform'. Al met al ben ik erg blij met mijn deelname aan de HIS en zal ik anderen ook enthousiasmeren om deel te nemen aan volgende edities.”

Link naar ons filmpje

De Health Innovation School is een gezamenlijk initiatief van de Radboudumc, REshape Center in Nijmegen en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Meer informatie over de Health Innovation School

Geschreven door: Collega's over de Health Innovation School