Terugblik Dag van het onderzoek 2022
Terugblik Dag van het onderzoek 2022

Terugblik Dag van het onderzoek 2022

Suf, saai, nullen en ééntjes en lekker lang door een microscoop turen of gedetailleerde informatie doorakkeren. Dit beeld hebben veel collega’s als het thema wetenschap de revue passeert, maar klopt dit beeld wel? Inmiddels weten de aanwezigen bij de Dag van het Onderzoek wel beter! 

Dinsdagmiddag 5 oktober hebben de verpleegkundig onderzoekers Yvanka, Judith, Maren en Celine het stoffige imago van onderzoek van zich afgeschud door letterlijk de stofjas uit te trekken. De toon voor een inspirerende middag in het NYC werd hierdoor direct gezet en doorgetrokken naar de twee workshoprondes.

De aanwezige collega’s vanuit Zorg Thuis zijn met hun passie voor onderzoek in kleinere groepen meegenomen in de onderzoeksresultaten van de vier genoemde collega’s. Een overzicht van de workshops en de opgehaalde inzichten en resultaten.

Over de workshops

Data in de wijk - Yvanka Klein Holte
Als professionals in de gezondheidszorg leggen we dagelijks (cliënt gerelateerde) informatie digitaal vast. Maar hoe kunnen al die verzamelde data in bruikbare informatie veranderen waarmee we de kwaliteit van zorg, en daarmee ook de werkomgeving van professionals kunnen verbeteren? Wat is daarvoor nodig?

Door de collega's mee te nemen in de (eerste) wereld van data binnen Sensire, hebben we ze kunnen prikkelen om te komen tot meer en andere onderwerpen voor de toekomst. Juist door deze behoefte in kaart te brengen, sluiten we aan op de directe praktijk. Zo zijn collega's benieuwd op het thema 'vallen', hoe we hier nu ook preventief met elkaar mee aan de slag kunnen en welke interventies dus eigenlijk voorliggend zijn en ook wat de effecten binnen de nachtzorg zijn. Graag zouden ze alvorens een val, maar ook als opvolging van het vallen dan ook meetbaar terug willen zien wat welke actie oplevert. Daarnaast voelden ze de behoefte om de data ook te gaan delen binnen de teams, om zo het belang van registreren te laten ervaren.

Verpleegkundige verslaglegging - Judith Douma
Hoe ervaren klanten van wijkverpleging hun betrokkenheid bij de verpleegkundige verslaglegging? Willen zij betrokken zijn? en wat is er voor nodig om betrokken te zijn?

Iedereen is samen in groepjes aan de slag gegaan met ruwe data uit dit onderzoek. Door ervaringen van klanten onder te brengen in thema's hebben de collega's een eerste kennismaking gehad met het doen van kwalitatief onderzoek. Positieve bevinding is dat de uitkomsten hiervan overeenkomen met bevindingen uit het originele onderzoek. We hebben gevonden dat de behoefte en mogelijkheid om betrokken te zijn bij verslaglegging diverse achtergronden heeft en kan veranderen over de tijd en dat het daarom dus belangrijk is om hierover in gesprek te blijven met de klant.

FitThuis - Celine Lentelink
Fit Thuis is een online beweegprogramma voor ouderen. In deze workshop wordt de verbinding gelegd tussen onderzoek en de dagelijkse praktijk. Hoe kan er aangetoond worden dat een beweegprogramma helpend is voor de toekomst van de wijkverpleging? En hoe maak je dit meetbaar?

Gedurende deze workshop werd ingezoomd op de toekomst van de (ouderen)zorg en Fit Thuis. Collega’s herkenden de uitdagingen waar we binnen de zorg mee te maken hebben, en zien Fit Thuis als een middel dat kan bijdragen aan het behapbaar houden van de zorg. Door veel interactie tijdens deze workshop werden er waardevolle ideeën geopperd voor de doorontwikkeling van Fit Thuis. Hier kan de projectgroep Fit Thuis verder mee aan de slag

Toekomstige zorgplanning - Maren Kuipers
Stel je bent chronisch ziek. Je zou dan toch graag je wensen en behoeften willen vastleggen? Maar is dat wat mensen willen? In deze workshop neemt Maren je mee in de ervaringen van mensen met toekomstige zorgplanning.

Tijdens deze workshop hebben we met elkaar gesproken over toekomstige zorgplanning. We kwamen tot de conclusie dat we toch allemaal andere normen en waarden hebben. Toekomstige zorgplanning is niet alleen van toepassing bij terminale zorg, maar kan op allerlei vlakken worden toegepast.

Aan het eind van de workshop konden we concluderen dat we iedereen onbewust toch al veel doet met betrekking tot toekomstige zorgplanning. 

Terugblik op de dag

Was je er niet bij, maar wil je toch sfeer proeven en een goede indruk krijgen? Deze mooie terugblik geeft een goed beeld van de energie tijdens de eerste Dag van het Onderzoek.

Geschreven door: Yvanka, Judith, Maren en Celine

Verpleegkundig onderzoekers bij Sensire