Vertrouwen en rust door samenwerking op het Bundelingpark
Vertrouwen en rust door samenwerking op het Bundelingpark

Vertrouwen en rust door samenwerking op het Bundelingpark

De overgang van thuis wonen naar wonen op een woonzorglocatie is een uitdagende periode met zowel zorgtechnische, praktische als emotionele kenmerken. Voor Jarno Groot Bramel, voorheen Coördinerend Verpleegkundige nu Regieverpleegkundige ouderenzorg bij Sensire, en zijn vorige team bij De Schoven in Ruurlo is dit echter geen struikelblok, maar eerder een zorgvuldig geregisseerd proces, waarbij het contact met het wijkteam een belangrijke rol speelt. De deuren op De Schoven worden niet alleen geopend voor potentiële nieuwe bewoners met een bepaalde zorgvraag, maar ook voor diepgaande kennismaking op persoonlijk niveau. Huisbezoeken vormen hiervan de start, waar zorgmomenten, interventie en behoeften worden besproken. Wat verder gaat dan alleen zorgverlening: het creëert een vertrouwensband met de bewoner én het versterkt de samenwerking tussen het wijkteam en het zorgteam op het Bundelingpark in Ruurlo.
“Met de samenwerking zit het wel goed op het Bundelingpark, wat maakt dat de overgang van thuis-thuis naar een woonzorglocatie soepeler gaat”, vertelt Jarno. “Ik ervaar het contact met het wijkteam als prettig en laagdrempelig. In een vroeg stadium komen mogelijk nieuwe bewoners alleen of samen met naasten langs nadat ze door de wijkverpleegkundige aan ons voor zijn gedragen. Voor een rondleiding, maar ook om persoonlijk met elkaar kennis te maken. Om erachter te komen wie iemand is, wat zijn of haar behoeften zijn en wat hij of zij nog wel kan en wil. Ook gaan we, het zorgteam van De Schoven, met het wijkteam mee naar een huisbezoek om een zorgmoment mee te maken. Vervolgens bepalen we samen welke interventies er gedaan moeten worden door bijvoorbeeld de ergotherapeut of de fysiotherapeut, of welke zorg dan ook nodig is, om vooraf al uitdagingen te kunnen tackelen of dingen in gang te zetten voordat iemand komt wonen. Door zo’n huisbezoek krijgen we een completer beeld van iemand, waar we goed op in kunnen spelen.”

Vertrouwen en rust

Naast het kunnen anticiperen op de zorg die nodig is, is er op deze manier ook aandacht voor iemands emoties. “De eerste kennismakingen zijn ook een start van de vertrouwensband die we samen aangaan, want er zit natuurlijk ook een emotionele kant aan het verhuizen naar een woonzorglocatie. Het gaat toch om een stukje rouwproces van het verlaten van eigen huis en haard voor het wonen op een andere plek. We willen die overgang natuurlijk op een prettige manier laten verlopen. En als mensen ons al kennen, voelt het voor hen meer vertrouwd en dat geeft rust. Ik ken gelukkig veel bewoners die de overgang van de thuis naar De Schoven op deze manier als heel prettig hebben ervaren.”

Rust bij oplopende druk

Niet alleen bewoners ervaren rust door de samenwerking tussen het wijkteam en het zorgteam van De Schoven. “Voor ons als collega’s geeft het op deze manier samenwerken met de wijk ook meer rust, zeker op de momenten waar door oplopende druk op het team de rust hard nodig is. Ik zie het regiowerken - wat op het Bundelingpark mooi tot uiting komt door onze samenwerking - als een mooie nieuwe, Sensirebrede vorm waarin we collega's van nu nog ‘Wonen met Zorg’ (zorg op onze woonzorglocaties) en Zorg Thuis’ (zorg bij mensen thuis) met elkaar kunnen uitwisselen. Zeker gezien de druk op de zorg nu en in de toekomst moeten we elkaar gewoon helpen met het invullen van diensten, bijvoorbeeld als er op bepaalde momenten sprake is van een hoger ziekteverzuim helpen we elkaar over en weer. Dit is fijn omdat we de zorg zo met elkaar kunnen opvangen, én het zorgt er ook voor dat we nog beter op elkaar zijn ingespeeld. Maar ook als er op enig moment andere zorg nodig is, bijvoorbeeld controlemomenten in de nacht, dat kan dan weer vanuit het zorgteam van de Schoven worden gedaan voor mensen die anders wijkzorg ontvangen. Onder het mom van ‘We zijn er toch’. Zo werken we allemaal eigenlijk best heel wat efficiënter, zonder dat de kwaliteit van zorg onder druk komt te staan, integendeel!

Geschreven door: Jarno Groot Bramel

Regieverpleegkundige ouderenzorg