Zorg op afstand in crisistijd
Zorg op afstand in crisistijd

Zorg op afstand in crisistijd

Verantwoord omgaan met fysieke zorgtijd en schaarse beschermingsmiddelen 

Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt nog altijd toe, zeker in ons werkgebied. Een grote uitbraak kan de voortgang van de wijkverpleging in gevaar brengen. Sensire is begin maart gestart met het project Zorg op Afstand bij Calamiteiten, waarbij (een deel) van de zorg op afstand geleverd kan worden. Vera Goldewijk, projectmanager digitalisering, vertelt over het project:   

“We zijn binnen Sensire al een tijdje bezig met de inzet van zorg op afstand als vanzelfsprekende keuze binnen het verpleegkundig proces. Middelen die voor zorg op afstand ingezet kunnen worden zijn bijvoorbeeld de (bekende) medido, een iPad, videomonitoring en ook de ouderentablet De Compaan. Dit is een speciale tablet, die zich kenmerkt door een beperkt aantal simpele knoppen en daardoor makkelijk in gebruik is. Door de coronacrisis is de inzet van de Compaan in een stroomversnelling geraakt. Onze ambassadeurs zorgtechnologie hebben contact gezocht met al onze wijkverpleegkundigen. Ze hebben samen het klantenbestand bekeken en doorgesproken, zodat er keuzes gemaakt konden worden voor welke klanten zorg op afstand ingezet kan worden, want dat is bij veel klanten goed mogelijk. Al snel bleek dat beeldbellen vaker ingezet kon worden dan (wellicht) op voorhand gedacht werd. Het is gek om te zeggen in deze tijd, maar we zijn er best wel trots op dat we in drie weken tijd inmiddels 300 Companen hebben afgeleverd bij klanten. Het merendeel van deze tablets zal ook na de coronacrisis door de klanten gebruikt blijven worden.”

Voorbereiding en begeleiding zorgt voor vertrouwen

“Een goede voorbereiding heeft ons zeker geholpen. Met het team hebben we duidelijke instructies gemaakt om de zorg op afstand met de Compaan mogelijk te maken. Dat heeft geholpen om al snel de eerste positieve geluiden te horen van zorgprofessionals en klanten. Niet alleen in persoonlijk contact maar ook door middel van een dagelijks webinar zijn collega’s uitgebreid geïnformeerd over de mogelijkheden van zorg op afstand.” 

“De ambassadeurs hebben de zorgprofessionals goed begeleid tijdens de opstartfase. De inzet van beeldzorg vraagt enig aanpassingsvermogen van zowel de zorgprofessionals als de klant. In een onzekere tijd word je even uit de bekende situatie gehaald. En dat is dan soms best lastig.

De zorgprofessional heeft de klant een eerste persoonlijke instructie gegeven over de werking van de Compaan en het beeldbellen. De eerste beeldzorgmomenten worden altijd zowel door het eigen bekende team als via het beeldzorgteam begeleid, totdat de klant zich vertrouwd genoeg voelt om zelfstandig te gaan beeldbellen. Een speciale Compaan-coach zorgt op afstand voor de begeleiding bij het gebruik van niet zorg gerelateerde functies van de Compaan en bij begeleiding van de mantelzorger.”

“De voordelen van zorg op afstand? Door minder fysiek contact verkleinen we risico's op besmetting voor klant en zorgprofessional, gaan we efficiënt om met fysieke zorgtijd en besparen we schaarse persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes. Zaken die hard nodig zijn, zeker in deze tijd”, besluit Vera. 

Foto Vera Goldewijk
Vera Goldewijk Projectmanager digitalisering

Digitaal, tenzij...dat is mijn motto!