Onze partners
Onze partners

Onze partners

24 uur per dag, 7 dagen per week staan onze medewerkers klaar voor onze klanten en bewoners. Als grootste zorgorganisatie in de Achterhoek en de Liemers biedt Sensire al meer dan zestig jaar dag en nacht verzorging, verpleging en gespecialiseerde zorg, thuis bij klanten of in één van onze woonzorgcentra.

De stichting Sensire heeft als financieel beleid dat ze gericht is op de continuïteit van de zorgverlening en de bedrijfsvoering. De belangrijkste doelstellingen daarbij zijn het realiseren van een gezonde exploitatie, liquiditeit- en solvabiliteitspositie.

Wat Sensire verder doet

Jeugdgezondheidszorg
Sensire heeft alle activiteiten op het gebied van jeugdgezondheidszorg ondergebracht in Yunio. Yunio ondersteunt (aanstaande) ouders in de ontwikkeling van hun kind van baby tot kleuter. Klik hier voor de website van Yunio.

Zorg op afstand
Sinds 1 januari 2018 zijn de activiteiten op het gebied van zorg op afstand verzelfstandigd in NAAST-ZCN. Vanaf 1 november 2023 gaat NAAST-ZCN verder onder de naam medisch servicecentrum Altide. Voor informatie over Altide en haar diensten kunt je rechtstreeks contact opnemen met Altide. Zie hiervoor de website altide.nl.

Financiële verantwoording

In het jaarverslag legt Sensire verantwoording af over de wijze waarop wij onze middelen besteden. Ook vind je hierin een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en informatie we over de hoofdlijnen van het beleidsplan. Sensire maakt met Yunio deel uit van Sensire. De geconsolideerde jaarrekening van Stichting Sensire is terug te vinden in het Sensire Kwaliteitsvenster. Hier vind je ook de financiële verantwoording.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid voor bestuurders is vastgelegd in de statuten van de Stichting Sensire.

De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur geschiedt namens de stichting Sensire door de raad van toezicht. De beloning van de raad van bestuur wordt vastgesteld binnen de kaders van de Zorgbrede Governance code. Medewerkers van stichting Sensire worden beloond conform de CAO VVT. Gedetailleerde informatie over het beloningsbeleid van de Stichting Sensire is te vinden op de pagina Governance en management.

Overige gegevens

Stichting Sensire
Boterstraat 2
7051 DA Varsseveld

De raad van bestuur Sensire wordt sinds 1 januari 2024 gevormd door Renée Wilke en Margje Mahler. Tot 1 januari 2024 bestond de raad van bestuur uit Renée Wilke en Maarten van Rixtel.

Meer informatie over de ANBI-status kunt u opvragen via fa@sensire.nl.