Verpleegkundig onderzoek bij Sensire
Verpleegkundig onderzoek bij Sensire

Als je denkt aan (verpleegkundig) onderzoek, dan denk je wellicht aan turen door een microscoop of een enorme berg gedetailleerde informatie doorakkeren. Je zal waarschijnlijk niet direct denken aan werken in een extramurale setting zoals de wijkverpleging. Toch is dat geheel onterecht.

In iedere zorgprofessional schuilt een onderzoeker. Bij iedere klant die je bezoekt of casuïstiek die je bespreekt ga je op zoek naar oorzaken of evalueer je (met data) of het gewenste resultaat behaald is: allemaal kleine onderzoekjes dus. Verpleegkundig onderzoek staat aan de basis van ons dagelijks handelen en is van grote invloed op de kwaliteit van zorg. Reden te meer om verpleegkundig onderzoek een stevig fundament te geven binnen Sensire.

De groep verpleegkundig onderzoekers bestaat uit een groep verpleegkundigen met een aanvullende opleiding in verpleging- of gezondheidswetenschappen. Naast hun werk als onderzoeker zijn zij ook wijkverpleegkundige waardoor zij de brug kunnen slaan tussen onderzoek en praktijk.

Meerwaarde voor de ontwikkeling van dagelijkse zorg

Meten is weten: het is een open deur, maar o zo waar en belangrijk. Verpleegkundig onderzoek en het structureel goed verzamelen van betrouwbare data is daarbij helpend. Gedreven door deze (voorspellende) data kunnen bijvoorbeeld bestaande richtlijnen bijgestuurd worden of wetenschappelijke kennis toegepast worden in de dagelijkse praktijk. Alles om óók met wetenschap bij te dragen aan de toekomstbestendigheid van de zorg.

De Verpleegkundig onderzoekers streven verschillende doelen na. Doelen die zij ieder jaar vertalen naar praktische acties voor het komende jaar. Hiermee willen zij onder andere bereiken dat onderzoek gemeengoed wordt binnen Sensire (en daarbuiten) en in de dagelijkse praktijk voelbaar een essentiële bijdrage levert aan de zorgverlening (met alle uitdagingen van dien).

De Verpleegkundig Onderzoekers streven de volgende doelen na:

  • Het integreren van bestaande wetenschappelijke kennis en beoordelen op bruikbaarheid in de praktijk
  • Zelf nieuwe kennis opdoen binnen de huidige praktijk door middel van toegepast onderzoek
  • Werken volgens Practise Based Evidence met als doel: optimale uitkomsten en resultaten behalen in de praktijk.
  • Kennis delen en stimuleren van een goed leerklimaat binnen de lerende organisatie
  • Initiatiefnemer van vernieuwingen en professionele richtlijnen
  • Het starten en evalueren van veranderprocessen

Samenwerken met het onderwijs

Op verschillende vlakken zijn er al mooie samenwerkingen tussen onderwijsorganisaties en Sensire.Vanuit deze basis participeren de onderzoekers in de ontwikkeling van verschillende opleidingen om praktijk en onderwijs beter op elkaar aan te laten sluiten. Er wordt actief kennis gedeeld met studenten door bijvoorbeeld onderzoek te begeleiden of gastcolleges te geven.

Meer weten? De Verpleegkundig Onderzoekers van Sensire bereik je via verpleegkundigonderzoekers@sensire.nl. 

Verpleegkundig onderzoek bij Sensire